Migrationsverket logotyp

2019-01-18

Migrationsverket gör inga tester i konvertitärenden

På sociala medier cirkulerar ett test som påstås användas av Migrationsverket för att ta reda på om en asylsökande är kristen.
– Det är fel. Migrationsverket använder inga tester, säger presschef Per Ek.

Ett test med frågor som handlar om kristendomen och påstås användas i Migrationsverkets utredningar sprids nu på sociala medier. Testets frågor är tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal.

Migrationsverket har en utredningsskyldighet och behöver därför ställa vissa frågor när en person söker skydd i Sverige. Frågorna ska anpassas till omständigheterna i det enskilda ärendet. Fokus i konvertitutredningar är inte kunskapsfrågor utan den inre övertygelsen, religionens betydelse för individen och hur det tar sig uttryck.

Vissa kunskapsfrågor kan ha betydelse för helhetsbedömningen, beroende på vad personen har berättat.

– Det är olyckligt och felaktigt att det framställts som att Migrationsverket genomför tester på personer som uppger att de konverterat, säger Per Ek.

Den som har fått ett avslagsbeslut från Migrationsverket kan alltid överklaga till domstolarna som gör självständiga bedömningar.

Frågor och svar

Kan frågorna i testet ha förekommit i Migrationsverkets utredningar?
Frågorna kan ha använts av Migrationsverket men det är viktigt att komma ihåg att frågorna är tagna ur sitt sammanhang och att de inte har ställts i en enskild utredning.

I ett fåtal fall har vi sett att det har förekommit olämpliga frågor, vilket har uppmärksammats i en intern kvalitetsuppföljning. Det är däremot inget som är representativt i majoriteten av våra utredningar.

Hur avgör ni vilka kunskapsfrågor som ska ställas?
Alla frågor som ställs under en asylutredning är anpassade till individen. Vad gäller kunskapsfrågor kan det vara relevant i vissa fall, beroende på vad personen har berättat. Däremot är inte fokus för utredningen kunskapsfrågor, utan den inre trosövertygelsen.

Hur kan Migrationsverket avgöra om en person är kristen eller inte?
Migrationsverket kan inte avgöra vilken religion en person tillhör men däremot ska den som söker asyl göra sannolikt att han eller hon är i behov av skydd.

När Migrationsverket fattar beslut är det alltid den asylsökandes egen berättelse som är grunden för Migrationsverkets bedömning. Därutöver ingår även vittnesmål, intyg och annan stödbevisning i helhetsbedömningen av ärendet.

Vilken utbildning får personalen för att utreda och bedöma konvertitärenden?
Handläggare får regelbundet utbildning i utredningsmetodik och hur man gör rättssäkra bedömningar i asylärenden. Just nu pågår en utbildning som Migrationsverket tagit fram tillsammans med forskare från olika universitet. I utbildningen ingår bland annat utredning och bedömning av religion som asylskäl.