Migrationsverket logotyp

2019-02-01

Migrationsverket varslar färre än befarat

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.

 − Vi kan behålla fler än vi tidigare räknat med, trots en mycket ansträngd budget och ett tufft läge, säger Magnus Önnestig, ansvarig för omställningen på Migrationsverket.

I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 92 som idag varslas* till Arbetsförmedlingen. Orsaken kan vara att personer omplaceras eller väljer att säga upp sig själva.

 − Den stora neddragningen har vi bakom oss 2018, men vi lämnar ett antal orter under 2019. Medarbetare på de orterna försöker vi nu behålla i andra roller inom Migrationsverket, säger Magnus Önnestig.

Lämnar fem orter och minskar på fem orter

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt på fem orter som idag har mottagningsenheter. De är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare.

Även asylprövningen avvecklas helt på fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas kvar där och inget varsel läggs för de orterna. De är Örebro, Flen, Norrköping och Sundsvall. I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner.

Asylprövningen samlas till fem huvudorter

Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Boden.

Information till berörda där verksamhet avvecklas

Migrationsverket kommer inför förändringarna på respektive ort att informera asylsökande, civilsamhälle och samhällsaktörer som berörs direkt av avvecklingen.

* Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

Fakta

Antal medarbetare som varslas om uppsägning

 • Region Nord: 9 i Kiruna och 16 i Östersund = 25 totalt
 • Region Mitt: 21 i Lindesberg och 26 i Karlstad = 47 totalt
 • Region Syd: 20 i Karlskrona
 • Region Väst, Öst och Stockholm, inklusive Gotland = 0
  Totalt: 92
 

Bakgrund

 • Mellan åren 2015 och 2016 växte Migrationsverket till drygt
  8 400 anställda.
 • Mot slutet av 2017 hade behovet av personal minskat kraftigt till följd av att färre människor sökte asyl och att asylboenden avvecklades över hela landet.
 • Under 2018 lämnade ungefär 2 000 medarbetare Migrationsverket, varav cirka 600 blev uppsagda.
 • Idag är det 6 000 anställda.
 

Boendeplatser fortsätter att avvecklas

Under 2019 fortsätter Migrationsverket att avveckla boendeplatser, främst i kommuner där mottagningsverksamheten läggs ner. Dessa ligger i region Nord, Mitt och Syd. Planeringen pågår under våren och mer information kommer framöver.


Prognoser för 2019

Här kan du läsa Migrationsverkets senaste prognoser. Prognosen den 23 november 2018PDF och den 17 januari 2019PDF (begränsad prognos). Den 15 februari kommer nästa prognos.