2019-04-10

Fler dömda efter arbete i myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Den årliga återrapporteringen i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet är nu klar och överlämnad till regeringen. Under 2018 förbättrades resultaten jämfört med tidigare år.

Sedan 2013 ingår Migrationsverket i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter samarbetar. Varje år rapporteras resultaten av arbetet till regeringen, och den 9 april överlämnades årsrapporteringen för 2018 till inrikesminister Mikael Damberg.

Resultaten har 2018 förbättrats jämfört med tidigare år, och bland annat har fler än någonsin dömts i tingsrätt efter arbete som drivits genom den myndighetsgemensamma satsningen. Beslagen av narkotika och vapen har också ökat.

Migrationsverket har under året varit aktiv i 14 operativa insatser, där myndigheten bland annat kunnat bidra med information och även vidtagit vissa operativa åtgärder.

–Vi myndigheter måste samverka för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Migrationsverket arbetar just nu med att höja vår förmåga att bistå polisen i det här arbetet, bland annat genom en riktad insats i region Syd där vi samarbetar för att bekämpa det dödliga våldet.

Insatsen i region Syd har pågått sedan i januari och går ut på att bistå polisen i arbetet mot det dödliga våldet. Främst handlar det om att dela information mellan myndigheterna, för att öka förutsättningarna att komma åt personerna bakom brottsligheten.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018.PDF

Läs mer om den myndighetsgemensamma satsningen på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.