Migrationsverket logotyp

2019-04-17

Migrationsverket förbereder att ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020.
– Vi ser fram emot att samla ansvaret för hela verksamheten eftersom det skapar ökad tydlighet för de sökande, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I en statlig utredning och en rapport från Statskontoret föreslås att Migrationsverket ska ta över ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska ambassader och konsulat i utlandet. Migrationsverket har därför fått i uppdrag att förbereda för en ansvarsövergång den 1 januari 2020.

– Nu kommer vi att titta på vilka nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta för att övergången ska ske så smidigt som möjligt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska myndigheter i utlandet ligger i dag på respektive utlandsmyndighet, som i sin tur lyder under Utrikesdepartementet. Migrationsverket bistår redan utlandsmyndigheterna med verksamhetsstöd i hanteringen av migrationsärenden.

Befintlig migrationsverksamhet

Den planerade ansvarsövergången till Migrationsverket innefattar befintlig migrationsverksamhet vid svenska ambassader och konsulat. Det innebär att myndigheten får ansvar för utsänd personal från Sverige som arbetar heltid med migrationsärenden i utlandet, samt rekryteringen av dessa.

Utlandsmyndigheterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för rekrytering av lokalt anställd personal som arbetar med migration. Däremot tar Migrationsverket över kostnadsansvaret för dem.

Vårpropositionen som presenterades förra veckan innehöll förslag om anslagsökning med anledning av det utökade uppdraget. För detta föreslås Migrationsverket få 165,5 miljoner kronor 2020.

Läs regeringens uppdrag (pdf) i sin helhet. Läs även den statliga utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Migrationsverkets remissyttrande.PDF

Frågor och svar om förberedelser att ta över migrationsverksamhet vid utlandsmyndigheterna

 • Vad gör ni när ni förbereder att ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna?

  Det finns olika delar som verket behöver förbereda, exempelvis behöver vi anpassa organisationen utifrån det nya uppdraget. Det är ett arbete som pågår just nu och som kommer vara klart den 1 januari 2020.

 • Innebär detta att Migrationsverket kommer att öppna egna kontor utomlands?

  Nej, migrationsverksamheten i utlandet kommer även fortsättningsvis att bedrivas från svenska ambassader och konsulat.

 • Kommer det här påverka de sökande?

  Ja, ambitionen är att det ska bli tydligare för de sökande när det finns ett samlat ansvar hos en och samma myndighet för hela migrationsverksamheten.

 • Kommer det innebära några förändringar för personalen?

  Myndighetens ambition är inte att det ska innebära några märkbara förändringar för personalen som arbetar med migration på utlandsmyndigheterna. Hur personalen i Sverige påverkas i och med det utökade uppdraget kommer verket att titta närmare på nu.

 • Hur mycket medel kommer ni att få för att ta över ansvaret för migrationsverksamheten utomlands?

  De ekonomiska medel som myndigheten kommer att erhålla i och med det utökade uppdraget fastställs av regeringen i höstbudgeten.

 • Ser ni några risker med att ta över ansvaret?

  Detta är ett utökat uppdrag för Migrationsverket, självklart kan det också innebära utmaningar när vi anpassar organisationen. Men i det förberedande arbetet tittar verket på vilka nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att övergången ska ske så smidigt som möjligt.

 • Har ni redan idag identifierat några risker?

  Det är för tidigt att svara på, vi kommer nu att inleda det förberedande arbetet inför att vi tar över verksamheten.

 • Kommer det här innebära att ni behöver fler medarbetare vid utlandsmyndigheterna?

  Det är för tidigt att svara på. I första hand blir det aktuellt att ta över redan utsänd personal.