Migrationsverket logotyp

2019-04-29

Nytt förvar i Ljungbyhed med 44 platser

I dag, måndag, öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed med plats för 44 förvarstagna. Migrationsverket har anställt ett 60-tal nya medarbetare för att bemanna förvaret.

Förvaret blir Migrationsverkets sjätte förvar och det andra i region Syd. Totalt har det en kapacitet att ta emot 44 försvarstagna fördelat på två avdelningar.

– Anläggningen är solitt och säkert byggd med ett rejält skalskydd utåt. Men på insidan är det så öppet som möjligt, förklarar Anna Nilsson, sektionschef.

Personalen vid förvaret i Ljungbyhed kommer att ha ett tätt samarbete med förvaret i Åstorp som ligger cirka 25 kilometer väster om Ljungbyhed.

– Det finns flera fördelar med att ha anläggningarna nära varandra. Bland annat kan vi dra nytta av all kunskap och kompetens i Åstorp. Vi kommer även att kunna dra vissa stordriftsfördelar när det gäller resurser som exempelvis transportverksamheten, säger Anna Nilsson.

Varför har Migrationsverket valt att etablera två förvar i region Syd?

– Det har att göra med att vi gjorde bedömningen att det gick att ställa om lokalen i Ljungbyhed relativt snabbt. Trycket på förvarsplatser är fortsatt mycket högt i landet, inte minst i region Syd, säger Anna Nilsson.

Verket har tidigare använt anläggningen i Ljungbyhed som ankomstboende för asylsökande, men byggnaden har från början tjänat som brandstation åt flygvapnet.

I Migrationsverket budget för 2019 är 100 miljoner kronor öronmärkta för utbyggnaden av förvarsplatser. I och med öppnandet av förvaret i Ljungbyhed kan Migrationsverket nu tillhandahålla 461 förvarsplatser.

Beslut om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol. Förvarsbeslut används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Läs mer om förvarsverksamheten.