Migrationsverket logotyp

2019-05-24

Migrationsverket förbereder för digitala förlängningsansökningar

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket förbereder just nu för att göra det möjligt att skicka in sin ansökan direkt från Migrationsverkets webbplats. Under en övergångsperiod kommer man dock att behöva skicka sin ansökan via post.

– Vi planerar för att i juli sjösätta ett system som gör det möjligt att ansöka digitalt, men under en övergångsperiod behöver vi ta emot ansökningarna via post, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för förlängningsprocessen vid Migrationsverket.

Fram tills nu har ansökningsprocessen gått till så att man bokar en tid på webben för ett personligt möte på ett av Migrationsverkets kontor. Det kommer man från och med idag inte längre att behöva.

Istället ska den som vill förlänga sitt uppehållstillstånd skicka sin ansökan med vanlig post till det av Migrationsverkets kontor som ligger närmast bostadsorten.

– Först efter att man har skickat sin ansökan om förlängning av uppehållstillståndet avgör vi om det också krävs ett personligt möte med Migrationsverket. Alla kommer inte att behöva det, säger Magnus Bengtsson.

För en del kommer det bara att bli aktuellt med ett kort besök på Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Den som skickat sin ansökan via post kommer att få ett kvitto på att ansökan är mottagen. Om Migrationsverket bedömer att det behövs ett personligt möte får man en kallelse till en sådan via post.

Det nya sättet att ansöka gäller personer som har uppehållstillstånd i Sverige och vill ansöka om

  • förlängning av uppehållstillstånd på grund av skydd
  • uppehållstillstånd för anhöriga till personer som har sökt asyl och fått tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Den som redan har hunnit boka ett besök via Migrationsverkets e-bokningstjänst som nu har stängts påverkas inte, utan ska komma på den tid som är bokad.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om hur man gör för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd.