Migrationsverket logotyp

2019-06-05

Rekordmånga bärplockare i år

Migrationsverket har fått in rekordmånga ansökningar om arbetstillstånd avseende bärplockare till säsongen 2019.

Sammanlagt har Migrationsverket fått in över 6 200 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockare till sommaren. Det är det näst högsta antalet ansökningar sett över en tioårsperiod. Endast år 2009 var antalet ansökningar fler då 7200 bärplockare beviljades arbetstillstånd i Sverige. Liksom tidigare år kommer de flesta bärplockare från Thailand.

– Vi beviljar i stort sett alla ansökningar som kommer in. Avslagsprocenten är på knappt en procent och den procenten utgörs i stort sett bara av ansökningar som av någon anledning dras tillbaka, säger Erik Holmgren, enhetschef på arbetstillståndsenheten vid Migrationsverket.

I samband med prövningen av ansökningarna gör Migrationsverket noggranna kontroller av företagen som vill anställa bärplockarna.

– Bland annat kontrollerar vi företagens ekonomi. Det har bland annat att göra med att vi vill säkerställa att arbetstagarna kommer att få ut den lön de har rätt till, säger Erik Holmgren.

– Vi har en nära dialog med de största företagen inom branschen så att de vet vad som gäller och vilka krav vi ställer, fortsätter han.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för tredjelandsmedborgare som söker om arbetstillstånd för bärplockare.
länk till annan webbplats


Antal beviljade tillstånd för bärplockare tidigare år


2009

7 200

2010

4 508

2011

2 821

2012

5 708

2013

5 915

2014

2 885

2015

3 784

2016

3 331

2017

3 081

2018

4 992