Migrationsverket logotyp

2019-06-26

Nordiska museet och Migrationsverket ger ut bok om migration

Rapparen från Gaza, prinsessan från Nigeria, läraren från Syrien… Boken ”87 röster om migration” bygger på intervjuer med några av dem som migrerat till Sverige under 2000-talet. Den ges ut i samverkan mellan Migrationsverket och Nordiska museet och riktar sig till alla som söker ett bredare perspektiv på migration.

Berättelserna i boken skildrar drivkrafterna bakom migration och villkoren för migranter i dagens Sverige. Intervjuerna gjordes av Migrationsverket under åren 2015 och 2016. De har därefter förvärvats av Nordiska museets arkiv för att kunna bevaras som en del av Sveriges kulturhistoria.

– Texterna ger en värdefull bild av migrationen till Sverige, bortom nyhetsrubrikerna. För oss
som museum är det viktigt att våra samlingar innehåller en bredd av berättelser. Genom individuella röster kan vi bättre förstå både vår historia och vår samtid, säger Jonas Engman, intendent på Nordiska museet och redaktör för boken.

Migrationsverket ser också positivt på att de berättelser som myndigheten samlat in inom ramen för MIG Talks både bevaras och får ökad spridning.

– Boken är ett värdefullt tidsdokument. Människor som det ofta talas om istället för med berättar här själva om sina erfarenheter och sin livssituation, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket.

Boken har en pedagogisk potential som samtal- och dialogverktyg för alla aktörer som arbetar
med eller berörs av migrationsfrågor. Intervjuerna gjordes inom ramen för MIG Talkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en kommunikationssatsning vid Migrationsverket.

– Berättelserna ger inte bara plats för perspektiv på samhälleliga utmaningar och möjligheter, tillsammans tecknar de en framtidsvision. De påminner om att både flykten och förflyttningen är framåtsträvande, och att i mötet mellan det upplevda och det föreställda växer också den nya berättelsen om Sverige fram, säger Lisa Söderlindh, som ansvarade för MIG Talks och är redaktör för boken.

En av dem som porträtteras i boken är Agatha Fältström, prinsessa och före detta programledare från Nigeria. Hon reste till Danmark för att studera teveproduktion och mötte kärleken i en svensk man. I dag bor hon med man och barn i skånska Bjärnum.

– Jag ser fram emot den här boken eftersom den bidrar till att sprida våra berättelser och skapa ökad medvetenhet om de olika skälen till att människor migrerar till Sverige, säger Agatha Fältström.

Boken ”87 röster om migration” ges ut på svenska (1950 exemplar) och engelska (950
exemplar). En digital version kan laddas ned och läsas kostnadsfritt från publiceringsdatabasen DiVA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster