Migrationsverket logotyp

2019-10-17

Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien

Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.
– Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

2020-02-25: Rättschef Fredrik Beijer har uppdaterat det rättsliga ställningstagandet om Syrien. Uppdateringen innebär att beslutsstoppet från i höstas, som beskrivs i nyheten här intill, gällande sökande från Hassakah-provinsen upphävs. Läs beslutet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkerhetsläget i nordöstra Syrien där Turkiet inledde en militäroffensiv i förra veckan är allvarligt men svårbedömt. Enligt en helt ny lägesanalys från Migrationsverket går det i dag inte att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.

För att kunna göra en framåtsyftande riskbedömning i asylärenden behöver Migrationsverket ytterligare landinformation. Dessutom krävs ytterligare bevakning av den politiska utvecklingen och säkerhetsläget för att kunna verkställa utvisningsbeslut som gäller sökande från Hassakah-provinsen.

– Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vilka risker som kommer att bestå över tid. Migrationsverket ska varken fatta bifalls- eller avslagsbeslut gällande sökande från Hassakah i nuläget, säger Fredrik Beijer.

I alla övriga delar gäller fortfarande det rättsliga ställningstagandet angående prövning av skyddsbehov för personer från Syrien (SR 23/2019). Det finns, enligt den rättsliga kommentaren, inte anledning att stoppa återvändandet till de delar av övriga Syrien där Migrationsverket bedömt att så kan ske.

– Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i nordöstra Syrien är oroande och mer landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning kan göras, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen i landet.

Lägesanalys: utvecklingen i norra Syrien och Turkiet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster