Migrationsverket logotyp

2019-12-18

Nya regler för asylsökande som vill ordna eget boende

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Lagens syfte är att asylsökande i fler fall ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Lagändringen gäller från och med den 1 januari 2020, men Migrationsverket börjar inte tillämpa reglerna förrän från och med den 1 juli 2020. Det är också först då Migrationsverket informerar om vilka de områden är som har socioekonomiska utmaningar.

– Den som är asylsökande får alltid erbjudande att bo i något av Migrationsverkets boenden i väntan på att få sitt ärende prövat. Men för den som vill ordna ett eget boende från och med den 1 juli 2020 riskerar alltså att förlora sin dagersättning om man flyttar till ett område som finns nämnt i förteckningen som vi då presenterar, säger Anna-Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

Kommunerna ska anmäla vilka områden som berörs

Regeringen har tidigare angett 32 kommuner där det kan finnas områden som har socioekonomiska utmaningar (se nedan). Kommunerna kan under senvåren anmäla specifika områden i respektive kommun till Migrationsverket. Migrationsverket kommer sedan att publicera en förteckning över områdena som är tillgänglig för den som har planer på att ordna eget boende.

– Exakt vad kommunerna ska anmäla till Migrationsverket, exempelvis huruvida det är specifika gatuadresser eller postnummer, utreder vi just nu. Vi återkommer med information i ett senare skede, säger Anna-Johanna Viking.

För närvarande bor runt 17 000 asylsökande i något av Migrationsverkets boenden runtom i landet, medan 22 500 asylsökande har valt att ordna eget boende.

Den som redan bor i ett område som från och med den 1 juli 2020 ingår i Migrationsverkets förteckning över områden med socioekonomiska utmaningar påverkas inte av lagändringen.

Dessa kommuner kommer kunna anmäla att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen, till Migrationsverket: Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.