2020-01-14

Migrationsverket varslar om uppsägningar

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrån en mindre budget än föregående år. Varslet gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.

Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 146 som idag varslas till Arbetsförmedlingen.

– Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Behålla kompetens viktigt

Nu börjar centrala förhandlingar. Efter att dessa är avslutade kommer det stå klart hur många som behöver sägas upp.

– Medarbetarna är myndighetens värdefullaste tillgång. Arbetsgivarens mål är att behålla så många medarbetare som möjligt och därmed värna verkets kompetens, säger Anette Bäcklund.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län:

Västerbotten: 6

Västernorrland: 5

Stockholm: 94

Östergötland: 18

Skåne: 23

Bakgrund

Mellan åren 2015 och 2016 växte Migrationsverket till drygt 8 400 anställda.

Mot slutet av 2017 hade behovet av personal minskat kraftigt till följd av att färre människor sökte asyl och att asylboenden avvecklades över hela landet.

Under 2018 lämnade ungefär 2 000 medarbetare Migrationsverket, varav cirka 600 blev uppsagda.

Under 2019 lämnade ungefär 1 400 medarbetare Migrationsverket, varav runt 100 blev uppsagda.

Idag är det omkring 5 900 anställda.