2020-01-17

Stadig ökning av anmälningar om människohandel

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019.
– Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Migrationsverkets insatser för att upptäcka misstänkt människohandel har lett till att myndighetens medarbetare kunnat rapportera allt fler fall av misstänkt människohandel till polisen. Det bekräftar trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar.

– ­Att systematiskt utnyttja människor som befinner sig i en utsatt situation är ett allvarligt brott. Därför är det en viktig del i Migrationsverkets arbete att upptäcka de som utnyttjas, säger Lisa Hultin Knutas.

Det går dock inte att säga om ökningen även betyder att människohandeln i Sverige ökar i omfattning.

– Vi kan bara konstatera att vi har blivit bättre på det här området och att våra insatser leder till att vi upptäcker fler misstänkta fall, säger Lisa Hultin Knutas.

Kompetensen har ökat stadigt i takt med att stora utbildningsinsatser genomförts. Under 2019 har även specifika insatser gett resultat. Migrationsverkets förvar i Märsta har till exempel satsat extra på att utbilda sina medarbetare om människohandel, vilket lett till att personalen där har rapporterat fler ärenden.

Unga kvinnor utsätts ofta

För att upptäcka misstänkt människohandel finns flera indikationer som Migrationsverkets medarbetare är extra uppmärksamma på i kontakter med sökande. Det kan röra sig om människor som arbetar i Sverige men uppger att de inte har ett bankkort eller att de byter adress ofta.

Den vanligaste indikatorn är att den sökande har en profil som överensstämmer med hur människohandeln ser ut i Europa. Ett exempel är unga kvinnor från Nigeria som ofta är utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

– Att nigerianska medborgare förekommer oftare jämfört med andra kan bero på att vi har lärt oss hur mönstren ser ut i dessa ärenden och vilka faktorer vi ska vara uppmärksamma på. Det utesluter inte att det kan finnas andra nationaliteter som kan vara utsatta, säger Lisa Hultin Knutas.

Den vanligaste formen av misstänkt människohandel som upptäcks av Migrationsverket gäller sexuella ändamål. Näst vanligast är att personer utnyttjas på arbetsmarknaden, alltså att man arbetar under uppenbart oskäliga villkor.

Fler fall gällande barn upptäcktes

Under 2019 har antalet rapporter om barn mer än fördubblats, från 44 fall 2018 till 92 rapporterade fall 2019. En förklaring till det är att Migrationsverket under det gångna året varit extra uppmärksamma på barn och ungdomar från Marocko, vilket lett till att fler fall gällande marockanska barn rapporterats.

– Men det är viktigt att komma ihåg att vi bara rapporterar misstankar om människohandel. Och i de här fallen är det dessutom så, att flera av de misstänkta brotten har begåtts i andra länder, som Spanien och Frankrike, säger Lisa Hultin Knutas.

En annan förklaring till att arbetet med att bekämpa människohandel blivit mer effektivt är att samarbetet med andra myndigheter intensifierats. Ett regeringsuppdrag handlar om att samverka mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet. Inom ramen för det uppdraget har det blivit tydligt att informationen som Migrationsverket har, kan få stor betydelse för andra myndigheters arbete.

Stapeldiagram över rapporterade fall av misstänkt människohandel 2014–2019

Klicka på bilden för att göra den större

Misstänkta offer för människohandel 2019

Antalet rapporterade fall:

Kvinnor 266

Män 123

Minderåriga 92 (varav 18 flickor och 74 pojkar)

Form av exploatering:

Sexuella ändamål 202

Otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden 179

Tiggeri 5

Andra ändamål 54

Oklart ändamål 86

Observera att flera personer kan ha utsatts för flera former av exploatering varför siffran inte överensstämmer med antalet utsatta individer.

Fakta:

När en medarbetare på Migrationsverket upptäcker ett misstänkt fall av människohandel ska polisen tipsas eller en polisanmälan göras. Om fallet involverar barn kontaktas även socialtjänsten.