2020-02-11

Migra­tions­verket på DN Debatt: Sverige ska inte vara en fristad för poten­ti­ella terro­rister

På tisdagen publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.länk till annan webbplats Där säger han att det är stötande att personer som bedöms vara säkerhetshot i princip får samma förmåner som personer med alternativ skyddsstatus

Bland dem som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige upptäcker Migrationsverket ibland misstänkta säkerhetshot. Då lämnar verket över informationen till Säkerhetspolisen och ibland till polisen för utredning. I de flesta fall bedömer Säpo att personen inte utgör ett hot mot Sverige men i vissa fall bedöms säkerhetshotet som så stort att ansökan bör avslås. När dessa personer inte går att utvisa på grund av situationen i hemlandet blir de kvar i Sverige.

Migrationsverket har tidigare prövat att ge dessa personer anstånd med att verkställa utvisningen eller avvisningen, vilket i princip betyder att de har rätt att vistas i Sverige men exempelvis inte kan arbeta och resa fritt i Schengen. I en dom från Migrationsöverdomstolen i december 2018 blev det stopp för det, och verket behöver nu ge dessa personer ett tillfälligt uppehållstillstånd istället.

Det anser generaldirektören är stötande, och myndigheten har därför gått in med en skrivelse till regeringen där behovet av en lagändring beskrivs.PDF