2020-03-03

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden

I dagarna får 32 kommuner brev från Migrationsverket med uppmaning om att anmäla områden som har sociala och ekonomiska utmaningar.

Bakgrunden är en ändring i lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA. Den innebär att asylsökande som från och med den 1 juli 2020 väljer att bosätta sig i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar som huvudregel att förlora sin rätt till dagersättning. Reglerna gäller enbart områden i de 32 kommuner som regeringen har angett.

– Den som är asylsökande och planerar att ordna eget boende kommer framåt sommaren att kunna använda en tjänst på Migrationsverkets webbplats som gör det möjligt att få veta om en specifik adress är anmäld eller inte, säger Anna-Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar använder Migrationsverket Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden, DeSO. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer läns- och kommungränserna där varje område har en unik kod.

Innan anmälan till Migrationsverket sker ska kommunen ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig. Migrationsverket har däremot inget uppdrag att bedöma de områden som de 32 kommunerna anmäler, utan enbart att tillhandahålla en förteckning över dessa. Den första förteckningen ska vara färdig senast 30 april 2020 och kommer att gälla från den 1 juli 2020. Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas, men gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till.

De asylsökande som redan bor i ett område med ekonomiska och sociala utmaningar påverkas inte av regelförändringen, utan enbart asylsökande som flyttar till ett sådant anmält område från och med den 1 juli 2020.

Den som är asylsökande har liksom tidigare möjlighet att bo vid något av Migrationsverkets boenden eller att på egen hand ordna eget boende.

– Förändringen innebär inte någon begränsning av var en asylsökande får lov att bo, utan enbart att den som bosätter dig i något av de anmälda områdena som huvudregel förlorar sin dagersättning, säger Anna-Johanna Viking.

Fakta

De kommuner som nu kan anmäla områden är: Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.