2020-04-03

Fortsatt goda resultat i arbetet mot organiserad brottslighet

Den årliga återrapporteringen i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet är nu klar och lämnad till regeringen. Rapporten visar bland annat att stora belopp, pengar som förvärvats genom kriminalitet, kunnat återkrävas till välfärdsmyndigheterna.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna.

De kvantitativa utfallen av arbetet i satsningen var i flera avseenden på en hög nivå under året, främst avseende beloppen för höjning av skatt och återkrav från välfärdsmyndigheterna, som är de högsta under redovisningsperioden.

Migrationsverket har haft en viktig del i arbetet inom satsningen. Förutom att bistå med kompetens rörande migrationsfrågor har arbetet också lett till avslag på ansökningar om uppehållstillstånd, samt återkallade uppehållstillstånd.

– Samverkan mellan myndigheter är avgörande i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet. Genom att varje myndighet kan vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde når vi större resultat gemensamt, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migra­tions­verket får ny instruk­tion mot orga­ni­serad brotts­lighet

Regeringen har tydliggjort uppdraget till myndigheterna i satsningen genom att lägga till det i myndigheternas instruktion. Den ändrade instruktionen för Migrationsverket träder i kraft den 31 mars 2020 och visar att regeringen ser Migrationsverket som en viktig del i satsningen. Denna formalisering av uppdraget ger Migrationsverket möjligheter att ytterligare stärka sitt brottsbekämpande arbete inom ramen för myndighetssamverkan.

Läs mer om den myndighetsgemensamma satsningen och årsrapporten på Migrationsverkets webbplats