2020-05-12

Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten

Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Som en följd av att flera länder infört rörelserestriktioner tillsammans med flygbolagens kraftigt minskade avgångar pekar mycket på att många säsongsbetonade arbeten, där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande, inte kan genomföras som planerat i år.

– Det är inte regelverket i sig som förändrats. Migrationsverket tar fortsatt emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd. Däremot finns flera praktiska hinder som påverkar möjligheten att resa till Sverige just nu, säger Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket.

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige är ett exempel på vad som påverkar situationen. Även restriktioner och/eller utegångsförbud i den sökandes hemland innebär att det kan vara svårt att ta sig till Sveriges ambassad för att lämna fingeravtryck och fotografi vilket krävs vid inresa till Sverige. Detta påverkar även Migrationsverkets fortsatta handläggning av ansökan.

– I dagsläget har vi ingen annan lösning att ordna med inresebevis än genom att utfärda ett uppehållstillståndskort och då är fotografi och fingeravtryck ett absolut krav, tillägger Erik Holmgren.

Vissa länder är dock undantagna kravet på inresebevis. Migrationsverket har däremot inga befogenheter att undanta visumkravet.

– Frågan om vilka medborgare som behöver ha visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige beslutas av Sveriges regering, säger Erik Holmgren.

Flera bran­scher påverkas

Gränspolisen har undantagit vissa yrkeskategorier från det tillfälliga inreseförbudet som anses viktiga för den svenska livsmedelsproduktionen inom lantbruket, exempelvis bärplockare av såväl vilda bär som odlade bär.

– Trots det kan vi se att antalet ansökningar hittills är på betydligt lägre nivåer än vad vi sett tidigare år, säger Erik Holmgren.

Enligt en beräkning Migrationsverket gjort i början av året uppskattades mellan 6 500 och 7 000 ansökningar om arbetstillstånd gällande bärplockning av vilda bär skickas in till myndigheten under våren. I dagsläget har endast cirka 200 ansökningar kommit in.

– Vi för just nu en nära dialog med flera företrädare inom de gröna näringarna för att informera om vad som gäller, säger Erik Holmgren.

Även branscher inom skogs- och jordbruksindustrin påverkas. Hittills i år har Migrationsverket beviljat 1 600 arbetstillstånd för säsongsarbete, merparten av dessa är inom skogsindustrin. Undantagen från det tillfälliga inreseförbudet gäller inte för yrken inom skogsnäringen vilket gör det särskilt problematiskt för denna yrkesgrupp att ta sig till Sverige just nu.

– Även om ett arbetstillstånd är beviljat av Migrationsverket finns inga garantier att inresa till Sverige för närvarande är möjlig. Det är därför upp till varje företag att själv avgöra utifrån de förutsättningar som råder om de vill påbörja en rekryteringsprocess och skicka in ansökningar, säger Erik Holmgren.

Arbets­gi­va­rens ansvar

För de företag som väljer att rekrytera utländsk arbetskraft från tredje land men där resan till Sverige inte går att genomföra finns inga möjligheter att betala tillbaka pengarna för ansökningsavgiften på 2 000 kronor om ansökan är handlagd, prövad och beviljad.

– Även om ansökan avbryts är det inte säkert att pengarna kan återbetalas. Om en sådan begäran kommer in får vi pröva den utifrån hur mycket handläggning som gjorts, säger Erik Holmgren.

Fakta

Så många arbets­till­stånd för bärploc­kare av vilda bär bevil­jades 2009–2019:

 • 2009: 7 200
 • 2010: 4 508
 • 2011: 2 821
 • 2012: 5 708
 • 2013: 5 915
 • 2014: 2 885
 • 2015: 3 784
 • 2016: 3 331
 • 2017: 3 081
 • 2018: 4 992
 • 2019: 6 162


Detta gäller vid inresa

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas inreseförbudet. Det gäller bland annat

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personer som arbetar med transport av varor, till exempel mat och mediciner
 • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • personer med trängande familjeskäl
 • utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller annan typ av livsmedelsförsörjning inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid gränskontrollen.

Ta del av hela listan med undantag på Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om bärplockare och andra säsongsarbetare i Sverige 

Själva regelverket för att beviljas tillstånd för bärplockning eller säsongsarbete har inte förändrats på grund av den pågående pandemin. Däremot är de praktiska möjligheterna att komma till Sverige för att arbeta just nu begränsade på grund av coronavirusets spridning. I vissa länder kan det vara svårt att ta sig till ambassaden för att ta fotografi och lämna fingeravtryck på grund av utegångsförbud eller på grund av reseförbud inom landet. Det kan också vara svårt att rent praktiskt åka till Sverige då antalet flygavgångar mellan Europa och övriga världen har minskat kraftigt.

Gränspolisen har undantagit vissa yrkeskategorier från inreseförbudet som bland annat anses viktiga för den svenska livsmedelsproduktionen inom lantbruket, exempelvis bärplockare av såväl vilda bär som odlade bär. Säsongsarbete inom exempelvis skogsnäringen är inte undantagen det tillfälliga inreseförbudet.

Läs mer på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även om Migrationsverket har beviljat ett uppehållstillstånd för arbete i Sverige är det ytterst gränspolisen som bedömer vilka personer som kan undantas från inreseförbudet och tillåts resa in i Sverige. Enligt polisen går det inte att lämna något förhandsbesked om den enskildes rätt till inresa eftersom den är beroende av vilka handlingar som presenteras i samband med inresan.

Ja, förutsatt att vi bedömer att kraven för arbetstillståndet är uppfyllda då. Däremot fattas normalt inte beslut om ansökan gäller arbete som påbörjas mer än sex månader fram i tiden.

De vanligaste yrkeskategorierna för beviljade arbetstillstånd inom säsongsarbete de senaste åren är bärplockning av vilda och odlade bär, skogsarbete och odling av jordbruksväxter.

De personer som beviljas arbetstillstånd som säsongsarbetare kommer i huvudsak från Thailand, Ukraina och Serbien.

Det här är främst en fråga för sjukvården. Vid säsongsarbete i Sverige är ett av kraven att personen har heltäckande sjukförsäkring som bland annat täcker sjukvård och hemresa.