2020-06-16

Oförändrat säkerhetsläge i Afghanistan, enligt nytt rättsligt ställningstagande

Säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Det framgår av Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande.

– De förändringar vi ser utifrån aktuell landinformation är inte så långsiktigt säkra att de leder till en annan bedömning än i det förra rättsliga ställningstagandet från januari 2019, säger rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det nya rättsliga ställningstagandet råder det fortsatt konflikt i hela Afghanistan, men konfliktnivån skiljer sig alltjämt starkt mellan landets provinser.

– Vår bedömning är att säkerhetsläget fortfarande är allvarligast i provinserna Nangahar och Helmand. Provinserna Panjshir och Bamyan befinner sig, som tidigare, i andra änden av konfliktskalan, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget är oförändrat jämfört med tidigare.

Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget är oförändrat jämfört med tidigare. Klicka på kartan för att göra den större.

Ny landinformation

Att Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande beror på att det sedan januari 2019 publicerats ny och relevant landinformation om Afghanistan.

– Vi har analyserat den nya landinformationen och utifrån den bedömt att säkerhetsläget i stort sett är oförändrat. Det betyder att den rättsliga styrningen gentemot verksamheten som handlägger afghanska asylärenden också lämnas oförändrad, säger Fredrik Beijer.

Bland annat innebär det att Migrationsverket fortsatt anser att internflykt, för vissa grupper och efter en individuell bedömning, kan vara relevant och rimligt till städerna Kabul, Herat och Mazar e-Sharif.

”Splittrad bild”

De viktigaste källorna för bedömningen är enligt Fredrik Beijer dels års- och kvartalsrapporter från FN:s hjälpinsats i Afghanistan, UNAMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dels en ny landrapport från Migrationsverkets funktion för migrationsanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Utifrån källorna kan vi allmänt konstatera att det just nu råder en försiktigt nedåtgående trend när det gäller antalet civila offer för konflikten i landet, även om bilden varierar mellan provinserna. Samtidigt har antalet konfliktrelaterade våldsamma händelser ökat. Bilden är splittrad. Vi kan inte dra några säkra långsiktiga slutsatser om vare sig förbättringar eller försämringar, säger han.

Enligt Fredrik Beijer följer Migrationsverket händelseutvecklingen i landet kontinuerligt, och myndigheten kan snabbt uppdatera den rättsliga styrningen om behovet skulle uppstå.