2020-08-17

Besöksbegränsningar vid ambassaden i Teheran

Ambassaden i Teheran begränsar möjligheterna till besök, vilket bland annat påverkar migrationsärenden. Orsaken till begränsningarna är ökad spridning av coronaviruset.

– Konkret innebär det att bokade utredningar skjuts fram, men det går fortsatt att genomföra korta besök, såsom för att hämta uppehållstillståndskort, säger Agneta Kundoori, tf chef för Migrationsverkets utlandsavdelning.

På senare tid rapporteras om en ökad spridning av coronaviruset i Iran. Svenska ambassaden i Teheran vidtar därför nu ytterligare åtgärder i syfte att skydda besökare och medarbetare och minska risken för smittspridning av covid-19.

Migrationsverket har sedan årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Åtgärderna som ambassaden vidtar påverkar migrationsverksamheten i Iran och innebär till exempel att intervjuer i anknytnings- eller studerandeärenden skjuts upp. Enligt ambassaden kommer redan bokade tider att flyttas fram till efter årsskiftet*. Nya tider bokas utifrån när den ursprungliga ansökan lämnades in.

Kortare besök kan genomföras

Det är inte alla besök som påverkas av ambassadens åtgärd. Kortare besök för att lämna fingeravtryck och ta foto, beställa eller hämta uppehållstillståndskort eller lämna in en ansökan kommer fortsatt att vara möjliga.

– Ambassaden bedömer att kortare besök kan hanteras på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt. Det är de längre intervjubesöken där också handlingar ska hanteras som i dagsläget enligt ambassaden innebär en för stor risk utifrån hur pandemin just nu utvecklas i Iran, säger Agneta Kundoori.

I dagsläget är det knappt 700 redan inbokade intervjuer under hösten som nu skjuts fram till 2021. 90 procent utgörs av anknytningsärenden. Berörda sökande har med start under helgen via mejl börjat fått information om ambassadens åtgärder.

– Migrationsverket beklagar de konsekvenser den här situationen får för de sökande, både de som redan hade en bokad tid och de som nu inte kan boka in en ny tid under hösten. För studenter kan det innebära svårigheter att påbörja en utbildning, och i anknytningsärenden kan det bland annat innebära en uppskjuten återförening med sin familj, säger Agneta Kundoori.

Migrationsverket undersöker alternativ

I Migrationsverkets utökade ansvar för migrationsverksamheten vid ambassaderna ingår även ansvar för arbetssätt och processer vad gäller migrationsärenden. Verket undersöker därför nu möjligheterna att genomföra intervjuerna på alternativa sätt.

– Vi tittar på vilka lösningar som är möjliga, men jag vill samtidigt inte ge för stora förhoppningar. Det finns juridiska och säkerhetsmässiga hinder mot att använda digitala tjänster, säger Marcus Toremar, chef för Migrationsverkets digitaliserings- och utvecklingsavdelning.

Ambassaden i Teheran tar emot sökande även från Afghanistan och Irak. För sökande som inte är bosatta i Iran finns möjligheter att boka tid för intervju på en annan ambassad än i Teheran, i den mån lediga tider finns. Det är dock viktigt att vara medveten om att flera ambassader på grund av pandemin har vidtagit åtgärder som begränsar tillgängligheten. Likaså är det inte ovanligt med gränsrestriktioner till följd av pandemin som gör det svårt för sökande att ta sig till en svensk ambassad i ett annat land.

– Eftersom Sverige inte har ambassad med migrationsverksamhet i vare sig Irak eller Afghanistan, så kan sökande därifrån vända sig till flera olika ambassader, bland annat i Teheran, Amman och Islamabad. Iranska medborgare bosatta i Iran är däremot hänvisade enbart till ambassaden i Teheran, säger Agneta Kundoori.

Vilka länders medborgare som kan uträtta ärenden vid de olika svenska ambassaderna är reglerat i föreskrifter för utrikesförvaltningen och beslutas inte av Migrationsverket.

* Ambassaden följer pandemiutvecklingen löpande, men gör i dagsläget bedömningen att de nu uppskjutna besöken återupptas som tidigast i januari 2021.

Information på engelska finns även på webbplatsen för Sweden abroad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta:

Migrationsverket ansvarar sedan 1 januari 2020 för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna, det vill säga ambassader och generalkonsulat. Personal vid ambassaden som är utsända och arbetar heltid med migrationsfrågor är anställda av Migrationsverket. Vid en ambassad är ambassadören myndighetschef och denne har rätt att genomföra åtgärder som innebär begränsningar i verksamheten, inklusive migrationsverksamheten.

I anknytningsärenden genomförs vanligtvis en intervju med den person som ansökt om familjeåterförening med sin familj/nära anhörig i Sverige. Intervjun genomförs på de svenska utlandsmyndigheterna.

I studerandeärenden genomförs intervjuer med personen som ansökt om uppehållstillstånd för studier om verket bedömer att den skriftliga ansökan inte räcker. Det kan till exempel handla om att djupare utreda personens studieavsikter. Även dessa intervjuer genomförs på de svenska utlandsmyndigheterna.