2020-10-08

Migrationsverket varslar om uppsägningar

Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar fem län. Varslet gäller i nuläget inte enskilda medarbetare utan är en indikation till Arbetsförmedlingen om att myndigheten har ett behov av personalminskning så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

– Antal som söker asyl har stadigt minskat sedan 2016 och ser ut att fortsatt minska. En naturlig effekt av detta blir då att myndigheten har ett fortsatt behov av att minska på verksamheten, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Tidigare i år sades ett 80-tal medarbetare upp från myndigheten på grund av arbetsbrist. Som en direkt följd av att uppdraget fortsätter minska fattade generaldirektören i september beslut om att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Varslet berör i första hand dessa orter men även Migrationsverkets verksamhet i Norrköping och Malmö berörs.

Hur många av de 172 medarbetare som varslet berör och som faktiskt sägs upp i slutänden är för tidigt att säga. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp.

Nu påbörjas centrala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. När dessa är avslutade kommer det att stå klart hur många som behöver sägas upp. Förhandlingarna beräknas preliminärt att pågå fram till mitten av december.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län

Län

Antal

Berörda orter

Skåne

43

Malmö

Västra götaland

12

Mariestad

Jönköping

61

Jönköping

Kalmar

20

Högsby

Östergötlands län

29

Norrköping

Gävleborgs län

7

Gävle