2020-11-10

Nytt utseende för uppehållstillståndskort

Från och med den 1 december ser Migrationsverkets kort för uppehållstillstånd och uppehållsrätt annorlunda ut. Du som redan har ett giltigt kort behöver inte byta ditt kort.

Du som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige får ett kort som är ett bevis på att du har tillstånd att vara i landet.

Nästa gång du får ett nytt uppehållstillståndskort (UT-kort) eller uppehållskort (UK-kort) kommer du märka att det ser annorlunda ut. Bakgrunden till förändringen är en ny EU-förordning som reglerar kortens utseende. Syftet med detta är att kortet både ska bli svårare att förfalska och att det ska ett likadant utseende i alla EU:s medlemsstater.

Du som idag har ett kort för uppehållstillstånd eller uppehållsrätt som är utfärdat innan 1 december 2020 behöver inte byta ut kortet. Ditt kort är fortsatt giltigt lika länge som ditt uppehållstillstånd eller uppehållsrätt gäller, eller maximalt fem år. Du får ett nytt kort i samband med att du får ett beslut om förlängt uppehållstillstånd, eller när kortets maximala giltighetstid har gått ut. Kortet skickas då, precis som tidigare, hem till din folkbokföringsadress.

Foto av det nya uppehållstillståndskortet.

Så här kommer det nya uppehållstillståndskortet att se ut. Klicka på bilden för att göra den större.