2020-11-11

Uppehållsstatus införs för britter efter brexit

Den svenska riksdagen har nu fattat beslut om vad som ska gälla för brittiska medborgare efter brexit. En ny form av rätt att vistas i Sverige gör det möjligt för britter att fortsätta bo, arbeta och studera här. Ansökan öppnar den 1 december.

När utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU började gälla den 1 februari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till och med den 31 december 2020. Under den tiden har brittiska medborgare i de olika medlemsstaterna i princip samma rättigheter som före brexit.

Enligt utträdesavtalet ska EU:s medlemsstater göra det möjligt för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att fortsätta bo, arbeta och studera i dessa stater även efter övergångsperioden. Den 11 november fattade den svenska riksdagen beslut om att godkänna det förslag som den svenska regeringen tagit fram för detta.

‒ Enligt beslutet införs en ny form av rätt att vistas i Sverige för brittiska medborgare och deras familjer. Den här rätten, som kallas uppehållsstatus, kommer att gälla för obegränsad tid men själva beviset behöver förnyas efter fem år, berättar Camilla Odin, rättslig expert på Migrationsverket.

För att kunna få uppehållsstatus ska den sökande vistas i Sverige i enlighet med unionsrätten senast den 31 december i år, då övergångsperioden upphör. Men redan från den 1 december kommer det att vara möjligt att lämna in ansökan.

‒ Det gör man enklast via den webbansökan som finns på migrationsverket.se. Den är framtagen särskilt för dessa ärenden och gör hanteringen så snabb och smidig som möjligt, bland annat kan man ansöka för hela familjen samtidigt, säger Jonas Colling, brexitsamordnare på Migrationsverket.

Ansökningsperioden kommer enligt regeringens förslag att pågå fram till och med den 30 september 2021. Under den tiden har brittiska medborgare som bor i Sverige före årsskiftet, och deras familjemedlemmar, fortsatt rätt att bo, arbeta och studera i Sverige utan att något särskilt tillstånd behövs för det.

Läs mer om villkor och ansökan för uppehållsstatus.