2020-11-19

Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden

Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.

Det var i juli som Högsta förvaltningsdomstolen gav Migrationsverket rätt att ta bort offentliga biträden som är olämpliga från verkets biträdesförteckning.

– Efter vägledningen från Högsta förvaltningsdomstolen har vi nu tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande som ger oss bättre möjligheter att säkerställa att personerna i vår biträdesförteckning uppfyller våra kompetenskrav, säger Migrationsverkets tf rättschef, Carl Bexelius.

Enligt den rättsliga styrningen krävs svensk juristexamen eller motsvarande kunskaper i migrationsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt samt processvana i svensk domstol, för att förordnas som offentligt biträde av Migrationsverket. Dessutom krävs också att personen har en ansvarsförsäkring och har registrerat sig för F-skatt.

Personer som inte uppfyller kompetenskraven eller som bedöms vara olämpliga att företräda asylsökande, exempelvis för att de uteslutits från advokatsamfundet eller har begått brott, kan avregistreras från Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden. Verkets beslut att avregistrera någon från förteckningen går inte att överklaga, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Även fortsättningsvis kan sökande föreslå en person som Migrationsverket kan förordna som offentligt biträde. Det förutsätter dock att personen uppfyller både kompetenskraven och är lämplig för uppdraget, det vill säga uppfyller kraven för att ingå i verkets biträdesförteckning. Tidigare fanns inga formella kompetenskrav utan det räckte att personen var lämplig för att kunna förordnas som offentligt biträde, efter önskemål från den sökande.

– Alla sökande har rätt till ett offentligt biträde som uppfyller kompetenskraven, oavsett om det är den sökande som har föreslagit biträdet eller om det har tilldelas av oss. Vi har därför gått längre i vår tolkning än Högsta förvaltningsdomstolen eftersom vi ser att det kan öka rättssäkerheten, säger Carl Bexelius.

Precis som tidigare ska Migrationsverkets medarbetare alltid kontrollera ombudets lämplighet i samband med förordnandet.

Läs det rättsliga ställningstagandet om kvalitetskrav på offentliga biträdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster