2020-11-23

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld.

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld.

Myndigheter samverkar för ökad upptäckt av våld

Under ”En vecka fri från våld” informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen om hur de samverkar för att öka upptäckten av våld genom att bland annat ställa frågor om våldsutsatthet. I ett gemensamt samtal på Facebook på onsdag klockan 13:00 berättar myndigheterna mer om det förebyggande arbetet.

Våldsutsatta drabbas inte bara av fysiska skador utan även av psykiska och ekonomiska förluster. Enbart våld i nära relationer uppskattas kosta det svenska samhället över 20 miljarder kronor per år.* Regeringen har därför gett fem myndigheter i uppdrag att samverka för att i sina kontakter med sökande bli bättre på att upptäcka om personer utsätts för eller utsätter andra för våld.

– Vi vet att det finns stora brister i systemet, att olika samhällsaktörers arbete med att fråga om våld generellt sett tycks vara eftersatt. Våldsutsatta kan ha kontakt med flera myndigheter samtidigt, utan att våldet upptäcks. Därför är det så viktigt att myndigheter samverkar. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem, säger Katarina Björkgren, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, som samordnar uppdraget.

Onsdag den 25 november infaller den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. För att uppmärksamma dagen genomför myndigheterna ett gemensamt samtal på Facebook. Där kommer experter att berätta mer om det pågående arbetet inom uppdraget, vad våld egentligen är och hur man ska göra om man är utsatt för våld. Samtalet sker på alla de fem myndigheternas Facebook-sidor samtidigt och kommer att kunna ses i en textad version i efterhand.

Under 2019 och 2020 har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket med stöd av Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen arbetat aktivt och systematiskt med att öka kunskapen och medvetenheten bland sina medarbetare om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De som arbetar på de tre myndigheterna och som möter våldsutsatta och våldsutövare, ska veta när och hur de ska ställa frågor och hur de ska agera när de får kännedom om att våld förekommit eller förekommer.

– Vi gör en stor utbildningssatsning för att våra medarbetare ska bli bättre på att upptäcka våld och att kunna hänvisa personer till hjälp och stöd. Medarbetare på våra myndigheter ska också förstå vilken betydelse våldsutsatthet får för människors ärenden hos de olika myndigheterna, säger Annica Dahlqvist, expert på genusfrågor på Migrationsverket.

Satsningen ska leda till att myndigheterna bidrar till att fler våldsutsatta vågar prata om våld och får det skydd och stöd som de behöver. Våldsutövare ska också hänvisas till stöd för att sluta utsätta andra för våld.

Här finns mer information från Migrationsverket.

* EIGE (2014), Estimating the costs of gender-based violence in the, European Union Vilnius: European Institute for Gender Equality.

Fakta om uppdraget

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld mellan åren 2019–2021, vilket avser våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026 understryker regeringen att samhället aktivt och systematiskt måste verka för att öka upptäckten av våld. Mäns våld mot kvinnor tar sig många olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Kvinnor drabbas därför inte bara av fysiska skador, utan även av psykiska men och ekonomiska förluster.

Om en vecka fri från våld
En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna och arrangeras i år för femte året i rad. 2020 infaller En vecka fri från våld vecka 48, 23 till 29 november.