2020-12-01

Ansökan om uppehållsstatus är nu öppen

Från och med idag, den 1 december, kan brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus.

Uppehållsstatus är den nya form av rätt att vistas i Sverige som gör det möjligt för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att fortsätta bo, arbeta och studera här efter övergångsperiodens slut, det vill säga från den 1 januari 2021 och framåt.

Ett villkor för att få uppehållsstatus är att den sökande uppehåller sig i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut, men möjligheter att ansluta senare finns för barn och nära släktingar.

Ansökningsperioden pågår till och med den 30 september 2021.

Läs mer om villkoren för uppehållsstatus och hur ansökan går till