2020-12-01

Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende

Nu har Migrationsverket upprättat en ny förteckning över de anmälda områdena i Sverige som anses ha sociala utmaningar. Den asylsökande som väljer att bosätta sig i något av dessa områden kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Förteckningen börjar gälla den 1 januari 2021 och ersätter nuvarande sammanställning.

Den nya förteckningen som börjar gälla den 1 januari kommer att likna den som gäller idag. Det är några nya områden som tillkommit, samtidigt som flera områden plockas bort. Det är endast tre kommuner, Filipstad, Perstorp och Åstorp, som anmält kommunen i dess helhet. I den nu gällande förteckningen är det elva kommuner som är anmälda i sin helhet.

Flitig använd­ning av adres­sök­tjänsten

För att den asylsökande ska kunna kontrollera ifall adressen han eller hon överväger att flytta till är i ett utsatt område har en söktjänst introducerats på Migrationsverkets webbplats.

– Söktjänsten har använts flitigt under både sommaren och hösten, säger Jaqueline Bajo Lundberg, processledare i område asyl.

Inför framtagandet av den nya förteckningen har länsstyrelsernas roll förstärkts. Tidigare har de haft möjlighet att yttra sig om de områden som kommunerna ville anmäla. Från och med 15 augusti 2020 får kommunerna inte anmäla ett område som länsstyrelsen har haft invändningar emot om det står klart, enligt länsstyrelsen, att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

Migrationsverket har endast en administrativ roll i processen. Det innebär att myndigheten tar emot och upprättar en förteckning av inkomna anmälningar. Regeringen har angett att 32 kommuner har möjlighet att ange områden som ska omfattas av särskilda regler för eget boende för asylsökande. I denna omgång har 23 kommuner valt att anmäla området.

– I samtliga anmälningar har kommunerna rättat sig efter länsstyrelsernas invändningar, säger Jaqueline Bajo Lundberg.

Konse­kvenser av lagänd­ringen

Sedan Migrationsverket började tillämpa lagändringen gällande eget boende för asylsökande den 1 juli 2020 kan myndigheten konstatera att det skett en viss ökning av antalet asylsökande som väljer att bo i ett av Migrationsverkets boenden. Det är dock ännu för tidigt att dra långsiktiga slutsatser kring utvecklingen framåt. Migrationsverket har i regleringsbrevet fått i uppgift att analysera och redogöra för EBO-reformens efterlevnad och konsekvenser.

Faktaruta

Tre kommuner, Filipstad, Perstorp och Åstorp har anmält hela kommunen.

Nio kommuner har valt att inte anmäla några områden i denna omgång. Dessa kommuner är Borås, Gävle, Karlskrona, Katrineholm, Linköping, Motala, Sandviken, Trollhättan och Västerås.

Läs mer om eget boende och se adressöktjänst

Se hela listan över kommuner med anmälda områdenPDF

Se kartor över de områden som gäller från och med 1 januari 2021: