2020-12-03

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby

Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby ska avvecklas 2021. Nu föreslås även en avveckling av verksamheten i Borlänge och Visby under nästa år.

Bakgrunden är minskningen av antalet asylsökande de senaste åren. Därmed minskar också behovet av tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Planen är att alla tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Dalarnas län ska avvecklas under 2021. På Gotland är boendeplatserna redan avvecklade.

– Det är väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i både Borlänge och Visby, och det är naturligtvis ett tungt besked för våra medarbetare som arbetar där, säger regionchef Veronika Lindstrand Kant.

I Borlänge finns en mottagningsenhet och enhet för kontaktcenter. I Visby finns en enhet som byggdes upp för mottagningsverksamhet 2015, men som i dag främst arbetar med handläggning av arbetstillståndsärenden. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare på de två orterna.

Om gd Mikael Ribbenvik fattar beslut om avveckling senare i december inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder.

– Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Veronika Lindstrand Kant.

Hon säger vidare att det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att behöva flytta som en följd av avvecklingsplanerna.

– Det finns ännu ingen exakt plan för när bostäderna kommer avvecklas, men de flesta asylsökande befinner sig nu i slutet av sin asylprocess. Det innebär att de som nu bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder i Dalarnas län antingen kan ha fått en kommunplacering eller påbörjat återvändandet till hemlandet redan innan avvecklingen är genomförd.

Var någonstans i landet Migrationsverket framöver ska ha lokala kontor baseras på flera faktorer, såsom närhet till asylprövningen, kostnader för verksamheten och var personer som vill söka asyl reser in i landet.

Migrationsverkets huvudkontor ligger i Norrköping. Läs mer om myndighetens organisation.

Fotnot: Enligt Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska myndighetens ledning fatta beslut om en myndighet tänker avveckla hela sin verksamhet i en viss kommun.

Fakta

Verksamheten i Borlänge har 58 medarbetare. Verksamheten i Visby består av 20 medarbetare. I Dalarnas län har Migrationsverket i dag knappt 900 tillfälliga boendeplatser för asylsökande, varav knappt 800 är belagda. På Gotland är de tillfälliga boendeplatserna redan avvecklade.