2020-12-14

Infor­ma­tion från verket på ny EU-gemensam webb­plats

Migrationsverket har från måndag 14 december information på den nya EU-portalen Your Europe. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG.

Syftet med den nya EU-portalen, youreurope.eu, är att underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU.

Det första utbyggnadssteget innebär att Migrationsverket och andra berörda statliga myndigheter ska tillhandahålla relevanta länkar på portalen. Eftersom portalen i första hand vänder sig till medborgare inom EU handlar det för Migrationsverkets del därför om information om bosättning i en annan medlemsstat samt information om medborgarskap.

Nästa steg i utbyggnaden av portalen sker i december 2022. Då ska alla kommuner och regioner bidra med information till portalen. Sista steget för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

Länk till webbplatsen för Your Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer information hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster