2020-12-17

Migrationsverket öppnar nytt förvar i Mölndal

Migrationsverket har beslutat att ett nytt förvar ska öppnas i Mölndals kommun. Det nya förvaret, med 100 platser, ska ersätta nuvarande förvarslokaler i Mölndal och till viss del i Flen. Arbetet med att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige fortsätter parallellt.

Beslutet innebär att en fastighet kommer att byggas om för att passa förvarsverksamhet. Planen är att lokalerna ska vara färdiga till sommaren 2022.

– Det nya och mer ändamålsenliga förvaret är positivt både för våra medarbetare och för de förvarstagna. Vi ansvarar för att alla våra förvar ska vara trygga platser att vistas i, säger Henrik Holmer som är chef för myndighetens planeringsavdelning.

En viktig orsak till att nya förvarslokaler behövs är att framför att delar av det befintliga förvarsbeståndet är slitet.

– Det är inte rationellt eller ekonomiskt försvarbart att sätta in stora dyra renoveringsåtgärder i våra mest slitna befintliga lokaler. Nya lokaler i Mölndal bedömer vi blir den i längden mest kostnadseffektiva lösningen, säger Henrik Holmer.

Beslutet om det nya förvaret innebär ingen utökning av antalet förvarsplatser nationellt. Däremot pågår fortsatt arbete för att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige.

– Det är två skilda spår. Vi behöver dels ersätta vissa befintliga platser i gamla lokaler, dels fortsätta med vårt uppdrag att anskaffa förvarsplatser även i norra Sverige. När det gäller den senare frågan finns i dagsläget ingen ny information att ge mer än att arbetet pågår, säger Henrik Holmer.

Läs mer om förvarsverksamheten.

Fakta: Nytt förvar på Aminogatan i Mölndal

Fastighetsägare: Castellum

Yta: 5 600 kvadratmeter

Antal planerade förvarsplatser: 100

Investeringskostnad för ombyggnation: 272 miljoner kronor

Genomsnittlig hyreskostnad per år i 25 år: 24 miljoner kronor

Migrationsverket har i dag förvarsverksamhet i Flen, Gävle, Ljungbyhed, Märsta, Mölndal/Kållered och Åstorp. Antalet platser i förvar har anpassats för att minska risken för smittspridning under pandemin och är just nu totalt 279 platser. Antalet ordinarie platser i förvaren är 519.