2020-12-29

Beslut fattat att stänga kontor i Borlänge och Visby

Migrationsverkets överdirektör Inga Thoresson Hallgren beslutade på måndagen (28/12-20) att avveckla myndighetens kontor i Borlänge och Visby. Planen är att avveckling ska vara genomförd under 2021.

Beslutet har fattats utifrån ett förslag som presenterades tidigare i december. Bakgrunden till beslutet är att antalet personer som söker asyl i Sverige successivt har minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med tillfällig bostad, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Läs mer i en tidigare nyhet.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby också ska avvecklas 2021.

Var någonstans i landet Migrationsverket framöver ska ha lokala kontor baseras på flera faktorer, såsom närhet till asylprövningen, kostnader för verksamheten och var personer som vill söka asyl reser in i landet. Migrationsverkets huvudkontor ligger i Norrköping. Läs mer om myndighetens organisation.

Enligt Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokaliseringlänk till annan webbplats ska myndighetens ledning fatta beslut om en myndighet tänker avveckla hela sin verksamhet i en viss kommun.