Brexit – övergångsperioden har nu upphört

Den övergångsperiod som inleddes när utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU började gälla den 1 februari 2020 upphörde den 31 december. Det innebär att reglerna för tredjelandsmedborgare nu gäller för brittiska medborgare som vill flytta till Sverige.

När utträdesavtalet började gälla den 1 februari 2020 inleddes en övergångsperiod. Den 31 december upphörde övergångsperioden att gälla. Brittiska medborgare som bodde i Sverige före årsskiftet har möjlighet att bo kvar här även fortsättningsvis genom att ansöka om uppehållsstatus.

Ansökan om uppehållsstatus är öppen fram till och med den 30 september 2021.

Brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter den 31 december 2020 omfattas av samma regler som övriga tredjelandsmedborgare och kan inte ansöka om uppehållsstatus. Undantaget är barn och vissa familjemedlemmar som har möjlighet att ansöka om uppehållsstatus även om de flyttar till Sverige efter detta datum, om de avser att ansluta till en brittisk familjemedlem i Sverige. De ska då ansöka om uppehållsstatus inom tre månader från att de anlände.

Läs mer om uppehållsstatus och hur ansökan går till.