Fortsatt högt antal misstänkta fall av männi­sko­handel för 2020

Antalet misstänkta fall av människohandel låg på höga nivåer för 2020. Detta trots en halvering av antalet asylsökande jämfört med fjolåret.

– Vi kan konstatera att antalet misstänkta fall inte är så beroende av antalet asylsökande, säger Lisa Hultin-Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Under 2020 identifierade Migrationsverket 366 fall av misstänkt människohandel, vilket var färre än året före då 481 fall upptäcktes av verket.

– Men vi betraktar det ändå som en hög siffra med tanke på de resebegränsningar som rått på grund av coronapandemin, säger Lisa Hultin-Knutas.

Inreseförbud runtom i Europa har under året lett till färre asylsökande. 2020 sökte knappt 13 000 personer asyl, jämfört med 21 000 förra året. Att Migrationsverket kunnat rapportera så pass många fall av misstänkt människohandel beror på insatser inom utbildning och information. Det bekräftar trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar.

– Migrationsverket har ett tydligt regeringsuppdrag där vi ska bistå till att motverka människohandel. Det är en viktig del i Migrationsverkets arbete att upptäcka de som utnyttjas, säger Lisa Hultin Knutas.

I nivå med förra året

Antalet misstänkta fall av personer som utnyttjas på ett otillbörligt sätt på arbetsmarknaden ligger i nivå med förra året, vilket gör det till den vanligaste formen av misstänkt människohandel under 2020; 171 rapporterade fall jämfört med 179 förra året. Att personer utnyttjas på arbetsmarknaden förekommer inom alla processer på Migrationsverket, men flest fall upptäcks inte inom prövningen av arbetstillstånd utan andra typer av tillstånd, till exempel skyddsprövningen.

– Att vi blivit bättre på att identifiera utnyttjande på arbetsmarknaden beror sannolikt på de utbildningsinsatser som gjorts och på de regeringsuppdrag mot osund konkurrens som myndigheten varit en del av sedan 2018, säger Lisa Hultin-Knutas.

– Men vi kan bli bättre. Vi planerar insatser inom prövningen av arbetstillstånd under 2021, bland annat genom ett metodstöd som är särskilt anpassat till den processen, tillägger hon.

Tidigare har den vanligaste formen av rapporterad misstänkt människohandel gällt sexuella ändamål – men i år var antalet fall 127 jämfört med 202 förra året.

– Det är svårt att tolka siffrorna, det finns ingenting i övrigt som tyder på att den sexuella exploateringen i Sverige minskat drastiskt. Det är sannolikt att just denna minskning är en följd av det låga antalet asylsökande, säger Lisa Hultin Knutas.

Klicka på bilden för att göra den större.

Miss­tänkta offer för männi­sko­handel 2020

Antalet rappor­te­rade fall:

Kvinnor 221

Män 145

Minderåriga 48 (varav 14 flickor och 34 pojkar)

Form av exploatering:

Otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden: 171

Sexuella ändamål: 127

Övriga former: 51

Observera att flera personer kan ha utsatts för flera former av exploatering varför siffran inte överensstämmer med antalet utsatta individer.