Migrationsverket genomför åtgärder med anledning av regeringens inresebeslut

Efter regeringens beslut om nya inreseregler på grund av pandemin har Migrationsverket beslutat att genomföra förändringar som berör nya asylsökande. Tre ankomstboenden anpassas så att nyligen inresta asylsökande som inte testats för covid-19 lättare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Vidare minskas de inledande momenten i processen när man söker asyl till att endast omfatta nödvändiga åtgärder under de första dagarna.

Regeringen har beslutat att det från och med lördag den 6 februari krävs ett negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Testet får som huvud­regel vara högst 48 timmar gammalt. I beslutet anges ett antal undantag på kravet, bland annat:

  • Personer under 18 år,
  • personer som är i behov av internationellt skydd (asyl) eller som har andra humanitära skäl,
  • personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige och
  • personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige.

– Utifrån regeringens beslut har Migrationsverket fattat beslut om att göra vissa ytterligare anpassningar av ankomstverksamheten, utöver de som hittills vidtagits. Anpassningarna syftar till att stödja de asylsökande som kommer till Sverige, utan negativt covid-19-test, att följa rekommendationerna för nyligen inresta. Anpassningarna berör nya asylsökande från utlandet som reser in i Sverige från och med den 6 februari, säger Johan Harald, beslutsfattare, särskild händelse covid-19 på Migrationsverket.

De ankomstboenden som nu anpassas ytterligare finns i Stockholms, Skåne respektive Västra Götalands län. Syftet med beslutet är att ge asylsökande som bor där bästa möjliga förutsättningar att följa de aktuella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har meddelat. Ytterligare boenden för nya asylsökande kan komma att beröras av förändringarna.

– Anpassningarna innebär bland annat att de sökande under de första dagarna får eget rum, med undantag för familjer. Migrationsverket tillhandahåller handsprit och munskydd till alla sökande, och vi tillhandahåller även information kring vad som gäller i Sverige för att minska risken för smittspridning och hur man ska gå tillväga om man blir sjuk eller behöver vård, säger Johan Harald.

Enligt lagen om mottagande av asylsökande kan en asylsökande välja att antingen bo i ett av Migrationsverkets boenden eller ordna egen bostad. Alla nya asylsökande erbjuds en frivillig hälsokontroll som genomförs av hälso- och sjukvården i landets regioner. Flera regioner erbjuder i samband med hälsokontrollen provtagning för covid-19.

– Det är sjukvårdsregionerna som ansvarar för genomförandet av hälsokontrollen och beslut om provtagningar, säger Johan Harald.

Förutom att anpassa dessa boenden har Migrationsverket beslutat att göra tillfälliga förändringar i den inledande processen när man söker asyl, till att endast omfatta sådana moment som anses vara direkt nödvändiga. Förändringarna syftar till att minska antalet besök som asylsökande gör i Migrationsverkets lokaler under de första dagarna, och därmed minska risken för smittspridning.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om regionernas skyldigheter. Där framgår bland annat att åtgärder enligt smittskyddslagen ingår, däribland provtagning för och vaccination mot covid-19.

Läs mer om reglerna för hälso- och sjukvård för asylsökande, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs regeringens beslut, förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.