Migrationsverket varslar om uppsägningar

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

– I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

– Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

– Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

Det är först efter att dessa förhandlingar är avslutade som det går att ge tydliga besked om vilka medarbetare som slutligen blir omplacerade till en ny tjänst eller som får ett besked om uppsägning. Senast förra året varslades 318 medarbetare. Hur många av dessa som slutligen sagts upp på grund av arbetsbrist är inte klarlagt ännu. Om det blir ytterligare varsel att vänta under året går inte att säga i nuläget.

Så här fördelas varslet över landet:

Län

Antal medarbetare

Berörda orter

Stockholms län

36

Märsta, Sundbyberg

Skåne län

16

Malmö, Ljungbyhed, Kristianstad

Dalarnas län

59

Borlänge

Östergötlands län

23

Norrköping

Gotlands län

16

Visy

Örebro län

42

Örebro