Så ser Sveriges flyktingkvot ut för 2021

Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att överföra 5 000 kvotflyktingar till Sverige under året. Dessutom får myndigheten i uppdrag att överföra de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde föras över förra året.

Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 personer ska få varaktigt skydd i Sverige genom så kallat vidarebosättning – det som i dagligt tal kallas kvotflyktingar. Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt tilläggsuppdrag om att ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året också tas emot i år.

– Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ökningen av kvotflyktingar kommer inte innebära några förändringar för kommunernas anvisningstal, alltså de antal nyanlända (personer med uppehållstillstånd) som varje kommun behöver ta emot under ett år.

– De tidigare beräkningarna är de som gäller. Skillnaden är att kommunerna kommer få ta emot en större andel kvotflyktingar eftersom vi samtidigt anvisar färre personer från asylmottagandet. Men det blir inte fler anvisningar totalt sett, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

Sedan den 6 februari i år måste personer som reser in till Sverige kunna uppvisa ett negativt covid-test som inte är äldre än 48 timmar. Kvotflyktingar är dock undantagna det kravet men genomgår en omfattande hälsoundersökning före avresa.

– I den undersökningen ingår även ett covid-test och visar det positivt får resan till Sverige skjutas upp. På så sätt kan vi garantera att de kvotflyktingar som kommer hit är friska, säger Oskar Ekblad.

Om någon skulle uppvisa symptom under resan finns rutiner framtagna för hur Migrationsverket ska agera när myndigheten möter upp de här personerna vid ankomst.

– Överföringarna sker i tät dialog med Folkhälsomyndigheten, de mottagande kommunerna och det regionala smittskyddet dit kvotflyktingarna ska flytta, säger Oskar Ekblad.

Han förtydligar att den samlade bedömningen utifrån dialogen med de berörda parterna är att arbetet med vidarebosättning kan fortsätta i den form som sker idag. I samband med att Migrationsverket återstartade arbetet med överföringar av kvotflyktingar efter pausen i våras ingår också en tydlig informationsdel för alla, innan avresa.

– I den informerar vi om hur pandemin hanteras i Sverige och att det vilar ett stort ansvar på individen att inte föra någon smitta vidare, säger Oskar Ekblad.

Läs mer om Sveriges arbete med kvotflyktingar.

Så fördelas årets flyktingkvot:

Sveriges arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar sker i samarbete med flyktingorganet UNHCR. Det är UNHCR som föreslår hur Sveriges kvotplatser ska fördelas. Läs mer om hur arbetet med vidarebosättning går till.

  • Jordanien, Turkiet samt Libanon (främst syriska medborgare): 2 600 platser
  • Östra Afrika och Afrikas horn (primärt personer som är medborgare i Sydsudan, Somalia,Kongo och Eritrea): 1 550 platser
  • Nordafrika/Centrala Medelhavsrutten (primärt syriska medborgare och personer från Sudan, Sydsudan och Eritrea): 1 700 platser
  • Akuta och prioriterade ärenden globalt: 550 platser