Samhällsintroduktion blir obligatorisk för asylsökande

Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar.

Migrationsverket har erbjudit asylsökande en introduktion under många år men då har deltagandet varit frivilligt och informationen i första hand fokuserat på asylprocessen.

– Skillnaden nu är att informationen dels blir obligatorisk och dels mer omfattande där deltagarna också ges utrymme att reflektera och diskutera innehållet såsom till exempel likheter och skillnader mellan Sverige och de länder där de asylsökande kommer från, säger Anna-Johanna Viking, processledare inom processområde asyl och Migrationsverkets samordnare för uppdraget.

Syftet med introduktionen är att ge asylsökande större förståelse för hur det svenska samhället fungerar, rättigheter och skyldigheter som asylsökande men även bättre förutsättningar att integreras i landet för de som beviljas uppehållstillstånd. Samhällsintroduktionen har delats upp i fyra block: asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar som fördelas över två halvdagar. De olika passen kommer att finnas tillgängliga på olika språk och kommer ledas av Migrationsverkets egen personal. Migrationsverket kommer även tillhandahålla barntillsyn då samhällsintroduktionen är obligatorisk för alla asylsökande över 15 år.

– Barntillsynen kommer att vara lokaliserad i närheten av utbildningslokalerna. Syftet med barntillsynen är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta och att framför allt ensamstående föräldrar ska ha möjlighet, säger Anna-Johanna Viking.

Även barntillsynen kommer att hanteras av Migrationsverkets personal.

– Vi kommer inom ramen för uppdraget säkerställa att personalen får adekvat utbildning för att hantera dessa nya uppdrag, säger Anna-Johanna Viking.

Sex orter

Målsättningen är att introduktionen ska ske tidigt i asylprocessen, helst redan inom 14 dagar från att asylansökan registrerats och innan den sökande hunnit lämna ankomstboendet. Då samhällsintroduktionen i huvudsak ska lämnas muntligt krävs fysisk närvaro från deltagarna. Det ska endast i undantagsfall vara möjligt att delta på distans. Migrationsverket föreslår att introduktionen ska ges på sammanlagt sex orter: Boden, Sundbyberg, Flen, Norrköping, Mölndal och Malmö.

– Vi har även tagit höjd för att kunna genomföra träffarna trots rådande pandemi. Grupperna kommer kunna anpassas så att färre kallas till fysiska möten och fler erbjuds deltagande på distans, säger Anna-Johanna Viking.

De första passen med samhällsintroduktion beräknas kunna starta den 1 oktober. Introduktionen kommer inte att ersätta den längre samhällsorientering som ges av kommunerna när den asylsökande beviljats uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun.

– Den ska snarare ses som ett komplement för att möjliggöra en tidigare förståelse om svenska samhället för personer som söker asyl i Sverige, säger Anna-Johanna Viking.

Bakgrund obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

De uppdaterade kraven om obligatorisk samhällsintroduktion har sin bakgrund i ett regeringsuppdrag från april 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Migrationsverket fick då till uppgift att planera för och utreda vilka insatser som krävdes för att genomföra en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Uppdraget redovisades i juli 2020. Pdf, 662.3 kB.

I februari 2021 fick Migrationsverket det formella uppdraget från regeringen att förbereda själva införandet av den obligatoriska samhällsintroduktionen för asylsökande. Detta uppdrag slutredovisas den 28 april 2021. Läs slutrapporten i sin helhet. Pdf, 60.8 kB.