Migrationsverket börjar tillämpa en lista över säkra ursprungsländer

Den 1 maj 2021 genomfördes en regeländring som gav Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över de länder som anses vara säkra ursprungsländer för asylsökande. Nu är listan fastställd och gäller med omedelbar verkan.

Migrationsverket har sedan årsskiftet förberett sig för införandet av EU:s regler om säkra ursprungsländer och kommit till slutsatsen att följande länder ska betraktas som säkra ursprungsländer:

  • Albanien
  • Bosnien och Hercegovina
  • Chile
  • Georgien
  • Kosovo
  • Mongoliet
  • Nordmakedonien
  • Serbien

Om en asylsökande kommer från något av dessa länder kan Migrationsverket fatta beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart. Listan gäller med omedelbar verkan (från den 25 maj 2021) och omfattar även asylansökningar som inkommit till Migrationsverket under de senaste tre månaderna.

– Vi kommer nu att se över de ansökningar som redan registrerats för att se om några av dessa kan komma att prövas enligt det nya regelverket. Där är en förutsättning att berörda sökande får information om denna ordning säger Carl Bexelius, rättschef och fortsätter:

– Det är dock viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa kommer att avvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning av sina asylskäl.

Migrationsverket kommer årligen se över listan och uppdateringar kommer även ske vid behov. Det kan till exempel ske vid förändringar av antalet asylsökande och ändrat säkerhetsläge i landet. Den landinformation som ligger till grund för listan över säkra ursprungsländer består i huvudsak av öppna källor som finns tillgängliga i Migrationsverkets landinformationssystem Lifos. För att ett land ska klassas som ett säkert ursprungsland måste landet uppfylla vissa krav. Det handlar bland annat om det inte ska förekomma förföljelse i landet, att det inte finns några inre väpnade konflikter och att det finns ett fungerande myndighetsskydd i landet.

Läs även Migrationsverkets föreskrifter om säkra ursprungsländer Pdf, 35.9 kB, öppnas i nytt fönster.