Upp till 5 000 ansök­ningar för bärploc­kare väntas

Förra året orsakade coronapandemin begränsningar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna det tillfälliga inreseförbudet.

– Hittills har vi fått in cirka 2 500 ansökningar för bärplockare i år och vi räknar med att få in upp mot 5 000, säger Erik Holmgren, enhetschef på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Förra året orsakade coronapandemin hinder för utländska medborgare att resa in i Sverige, vilket fick stor påverkan för bärplockarna och företagen de jobbar för. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna inreseförbud.

Som huvudregel gäller att man ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till landet. Personer med uppehållstillstånd är i nuläget undantagna inreseförbudet.

– Regelverket för arbetstillstånd i sig har inte förändrats på grund av pandemin. Att det förra året var svårt att komma till landet berodde på yttre faktorer så som utreseförbud och stängning av samhällen i andra länder. Migrationsverket tar emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd precis som tidigare, säger Erik Holmgren.

Eventuella restriktioner i den sökandes hemland kan dock påverka den enskildes möjlighet att ta sig till Sveriges ambassad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lämna fingeravtryck och fotografi till uppehållstillståndskort, vilket krävs vid inresa till Sverige.

Upp till 5 000 ansökningar väntas

Enligt en beräkning Migrationsverket gjort uppskattas att mellan 4 000 och 5 000 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning av vilda bär komma att skickas in till myndigheten 2021. I dagsläget har cirka 2500 ansökningar kommit in.

– Vi har en löpande dialog med flera företrädare inom bärbranschen för att informera om vad som gäller, säger Erik Holmgren.

Läs mer

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige är undantagna inreseförbud, frågor och svar på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så många arbets­till­stånd för bärploc­kare av vilda bär beviljades 2009–2019:

  • 2020: 3 092
  • 2019: 6 199
  • 2018: 4 987
  • 2017: 3 079
  • 2016: 3 326
  • 2015: 3 990

Frågor och svar om bärploc­kare och andra säsongs­ar­be­tare i Sverige

Kan bärplockare och säsongsarbetare från andra länder komma hit och arbeta trots coronaviruset?

Själva regelverket för att beviljas tillstånd för bärplockning eller säsongsarbete har inte förändrats på grund av den pågående pandemin. Däremot kan det i vissa länder vara svårt att ta sig till ambassaden för att ta fotografi och lämna fingeravtryck på grund av restriktioner i det landet.

Utländska medborgare som har uppehållstillstånd får resa in i Sverige och är undantaget kravet på covid-19-test. Läs mer på gränspolisens webb.

Vilka är de vanli­gaste medbor­gar­skapen för personer som kommer till Sverige som säsongs­ar­be­tare?

De personer som beviljas arbetstillstånd som säsongsarbetare kommer i huvudsak från Thailand, Ukraina och Serbien.

Vem ansvarar för säsongsarbetare som insjuknar av coronaviruset när de befinner sig i Sverige?

Det här är främst en fråga för sjukvården. Vid säsongsarbete i Sverige är ett av kraven att personen har heltäckande sjukförsäkring som bland annat täcker sjukvård och hemresa.

Vilka är de vanli­gaste yrkes­ka­te­go­ri­erna inom säsongs­ar­bete?

De vanligaste yrkeskategorierna för beviljade arbetstillstånd inom säsongsarbete de senaste åren är bärplockning av vilda och odlade bär, skogsarbete och odling av jordbruksväxter.