Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen

Igår, tisdag 22 juni, fattade riksdagen beslut om de förändringar i utlänningslagen som ska träda ikraft den 20 juli. Lagändringen innebär i korthet att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara normen och att egen försörjning krävs för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas.

– De kommande ändringarna är omfattande och kommer att påverka näst intill samtliga av Migrationsverkets ärendeslag, säger Carl Bexelius, rättschef.

Förberedelsearbetet och anpassningarna inför förändringarna i utlänningslagen har pågått hela våren. Men det är först nu när riksdagen fattat det formella beslutet om ändringar i utlänningslagen som myndigheten kan börja anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

Förbe­re­delser pågår för fullt

Redan den 20 juli ska de nya reglerna träda ikraft och det finns inga övergångsbestämmelser för de ansökningar som skickas in innan dess. Det gör tiden att förbereda myndigheten för den nya lagstiftningen är mycket knapp. Även om stora delar av den ändrade lagstiftningen påminner om det regelverk som nu är gällande ställer ändringarna stora krav på Migrationsverket som myndighet.

– Att förbereda verksamheten för en ny lagstiftning som i stort sätt påverkar samtliga av våra ärendeslag är omfattande och kräver mycket förberedelse. Vi sätter även stort fokus att förbereda utbildningsinsatser till våra handläggare så att de känner sig trygga i att fatta beslut med stöd av den ändrade utlänningslagstiftningen, säger Carl Bexelius.

Men även om det pågår ett intensivt arbete med alla förberedelser kommer Migrationsverket inte att ha vissa delar av exempelvis den rättsliga styrningen på plats när bestämmelserna träder i kraft. Migrationsverkets rättsavdelning arbetar just med att uppdatera samtliga rättsliga ställningstaganden utifrån den förändrade lagstiftningen.

– Det arbetet kommer vi därför behöva fortsätta med även efter den 20 juli, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket kommer löpande informera sökanden om vad lagändringarna innebär för dem.

Det här innebär den föränd­rade utlän­nings­lagen

Ändringarna i utlänningslagen innebär bland annat att

  • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade.
  • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda.
  • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Läs mer om ändringarna i utlänningslagen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.