Nu börjar Migrationsverket tillämpa nya regler i utlänningslagen

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, fler måste kunna försörja sig och gymnasielagen blir en egen lag. Det är de huvudsakliga skillnaderna när förändringarna i utlänningslagen nu träder i kraft.

– Ändringarna i lagen är omfattande och påverkar i stort sett alla våra sökande på olika sätt beroende på vilket slags uppehållstillstånd man har och längden på tillståndet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Den 22 juni röstade riksdagen för en förändrad utlänningslag och idag, 20 juli, börjar den ändrade lagstiftningen att gälla. Utöver att nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade innebär regeländringarna att det ställs nya krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Bland annat måste den sökande från och med nu kunna försörja sig själv och ha haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år.

– Lagändringarna är både stora och komplexa och rör samtliga ärendeslag. Myndigheten har arbetat intensivt och med en mycket kort förberedelsetid inför att lagändringarna nu ska börja tillämpas av våra handläggare, säger Mikael Ribbenvik.

Det finns inga övergångsbestämmelser för de ansökningar som skickats in innan lagändringen trätt i kraft och där Migrationsverket ännu inte hunnit fatta något beslut.

– Det innebär att dessa ärenden kommer att prövas mot den nya lagstiftningen, säger Mikael Ribbenvik.

På Migrationsverkets webbplats finns detaljerad information om hur lagändringarna påverkar de olika tillstånden. Informationen finns också på myndighetens sociala medier.

Gymnasielagen blir egen lag

En annan förändring i utlänningslagen är att den så kallade gymnasielagen, som tidigare ingått i regelverket för den tillfälliga lagen, blivit en egen lag. Ändringen innebär inga förändringar i sak för prövningen och lagen kommer gradvis att upphöra mellan 2023 och 2025.

– Lagen finns till så att de personer som befinner sig i landet med dessa tillstånd ska ha möjlighet att slutföra sina studier och ansöka om permanent uppehållstillstånd, säger Carl Bexelius, Migrationsverkets rättschef.

Just nu handlar det om cirka 4 500 personer som befinner sig i landet med giltiga uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen.

Uppdateras löpande

Tidsfönstret för lagens införande har varit mycket kort. Så sent som i förra veckan presenterades regeringens förordning, som preciserar förändringarna i utlänningslagen mer i detalj.

– Vi behöver därför nu tid på oss att analysera förordningen och formulera rättsligt stöd till våra beslutsfattare. Det är ett arbete som kommer pågå fram till en bit in i höst, säger Mikael Ribbenvik.

Han säger att det har varit en stor utmaning att implementera en helt ny lag på så pass kort tid, men hans bedömning är ändå att myndigheten utifrån förutsättningarna är så redo den kan bli för att börja tillämpa den ändrade lagen.

– Att hantera ny lagstiftning är ett arbete som Migrationsverket på senare år blivit vana vid. Det är tidskrävande att utveckla ny praxis, nya rutiner och nytt stöd för handläggningen. Samtidigt har vi etablerade rutiner för hur vi lyfter svåra rättsfrågor så att vi på myndigheten kan lösa ut dem tillsammans. Vi arbetar just nu med att utbilda vår personal så att de känner sig trygga i att fatta beslut med stöd av den ändrade utlänningslagen, säger Mikael Ribbenvik.

Exakt hur regeländringarna i utlänningslagen kommer att påverka Migrationsverkets verksamhet sett till antalet sökande går ännu inte att säga. Nästa prognos till justitiedepartementet presenteras den 30 juli och i den kommer myndigheten att presentera siffror som utgår från den nya lagstiftningen.