De första loka­lan­ställda i Afgha­nistan har evaku­e­rats

Under det senaste dygnet har de första evakueringsflygplanen landat på Arlanda. Ombord befann sig lokalanställda vid svenska ambassaden i Kabul och deras familjer, tillsammans med svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige.

– Det är en unik evakueringsinsats som har utförts. Nu återstår det fortsatta arbetet med att evakuera ytterligare personer inom ramen för kvotuppdraget, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Efter intensiva förberedelser under de senaste veckorna är nu evakueringarna igång. Migrationsverket har varit beredda att genomföra insatsen under hela den gångna veckan, men på grund av situationen i Kabul har möjligheten inte funnits förrän nu. Insatsen har genomförts av Migrationsverket i nära samarbete med bland annat Utrikesdepartementet, ambassaden i Kabul (som just nu bedriver sin verksamhet från Stockholm) och Försvarsmakten. Sverige samverkar även med ett flertal andra länder.

– Migrationsverkets personal arbetar nu dag som natt med att ta emot de lokalanställda och deras familjer på de platser där flygen från Kabul mellanlandar, och därefter vid vårt ankomstcenter på Arlanda. Det är ett väl utfört arbete av alla inblandade från Migrationsverkets sida och övriga aktörer som bistår på ankomstplatserna, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets personal prövar de lokalanställdas och deras familjers ärenden inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Även Säkerhetspolisen kontrollerar ärendena i samband med detta.

Representanter från de kommuner som nu står redo att ta emot de evakuerade lokalanställda och deras familjer för bosättning i Sverige möter upp direkt efter att Migrationsverket har avslutat handläggningen i samband med ankomst. Ankomstkommunen erbjuder även krisstöd i den mån det finns behov av det.

Region Stockholm finns på plats på Arlanda med medicinsk personal för att omhänderta dem som har behov av akut läkarvård. Testning för covid-19 genomförs i samband med ankomsten.

– Utvecklingen i Kabul ändras timme för timme. Vi arbetar löpande för att anpassa oss efter ändrade förutsättningar för att kunna genomföra fortsatta evakueringar av de lokalanställda och deras familjer, säger Mikael Ribbenvik.

Bakgrund

Under helgen 14–15 augusti skickade Migrationsverket in en begäran till regeringen om att tillfälligt ändra reglerna i kvotflyktingsystemet för att möjliggöra för att snabbt ge berörda personer skydd.

Regeländringen innebär att personerna som ska vidarebosättas inte behöver befinna sig i tredje land för att kunna få skydd enligt kvotsystemet. Efter samråd med regeringen har generaldirektören även beslutat att gränsen för antalet akutplatser på 500 personer tas bort tillfälligt för att ge utrymme för att evakuera fler lokalanställda personer.