Migrationsverket arbetar intensivt med att ta emot evakuerade afghaner

Migrationsverkets personal arbetar nu intensivt med att ta emot dem som anländer till Sverige från Afghanistan inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Under resten av veckan är förhoppningen att ytterligare ett antal personer ska landa i Sverige.

– Migrationsverket arbetar med att överföra kvotflyktingar till Sverige varje dag, året om. Men den här situationen går bortom det normala, och vi arbetar nu dygnet runt med den akuta evakueringen av hundratals flyktingar per dygn från Kabul, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över landet. Sedan helgen har ett stort antal lokalanställda på ambassaden och deras familjer, svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd som befunnit sig i Afghanistan flugits till Sverige. Migrationsverkets roll är att evakuera dem som ska överföras som kvotflyktingar, däribland de lokalanställda med familj.

Kan evakueras direkt från Afgha­nistan

När det gäller arbetet med att föreslå individer för vidarebosättning i Sverige, det vill säga kvotflyktingar, har Migrationsverket ingen initiativrätt. I stället är det en svensk ambassad eller UNHCR som presenterar ärenden för Migrationsverket. Så fungerar det även i detta fall. En annan förutsättning i normalfallet är att de som ska vidarebosättas ska befinna sig i tredje land.

– Vi insåg dock snabbt att vi behövde få till en regeländring för att möjliggöra och påskynda processen. Migrationsverket lämnade därför in en begäran till regeringen om att tillfälligt ändra reglerna för kvotuttagning, så att man inte behöver befinna sig i tredje land utan kan evakueras direkt från Afghanistan, säger Mikael Ribbenvik.

Dessutom togs gränsen på 500 akutplatser bort för att kunna evakuera fler.

– Det tillkommer kontinuerligt nya ärenden som presenteras av svenska ambassaden. Vår förhoppning är givetvis att så många som möjligt av dessa ska kunna evakueras innan flygplatsen i Kabul stängs.

Samar­bete med Försvars­makten

Resan från Kabul till Sverige går sedan via de hubbar (flygplatser som används för transitering) som upprättats i närområdet. Migrationsverkets personal finns på plats på dessa hubbar för att ta emot dem som landar och se till att de kan komma ombord på ett annat flygplan för vidare färd mot Sverige.

– Det är i första hand Försvarsmakten som ombesörjer utresa från Kabul till de båda hubbarna. Bland de evakuerade finns då både kvotflyktingar och personer med svenskt pass eller uppehållstillstånd i Sverige. Vår personal på hubbarna hjälper samtliga att ta sig vidare, och det gör vi i samarbete med flera andra länder som också finns på plats på dessa flygplatser, säger Mikael Ribbenvik.

Tas emot av kommun i Sverige

Har man svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige gäller inga särskilda regler vid ankomst. Anländer man som kvotflykting tas man emot av Migrationsverkets personal. Därefter görs en utredning av ärendet och prövning av skyddsstatus. Beviljas detta får personen i fråga permanent uppehållstillstånd i Sverige.

– Detta motsvarar det normala förfarandet för det svenska kvotflyktingmottagandet, med den skillnaden att det går betydligt snabbare än i normala kvotärenden.

När utredningen är klar och personen i fråga har beviljats uppehållstillstånd genomgår hon eller han en vanlig gränskontroll hos Polisen för att formellt få resa in i Sverige. Därefter eskorteras personen till en representant för den kommun som ska ta emot.

– Migrationsverket har god kapacitet att hantera transiteringarna på våra hubbar, och att ta emot dem som anländer på Arlanda. Tillsammans med landets kommuner och de andra aktörerna som finns på plats vid ankomst ska vi se till att de människor som evakuerats från Afghanistan hamnar i trygga händer vid ankomst, säger Mikael Ribbenvik.

Läs en relaterad nyhet från 23 augusti: De första lokalanställda i Afghanistan har evakuerats.

Fakta – Sveriges flyktingkvot

Vidarebosättning (att tas emot som kvotflykting i ett annat land) blir ett alternativ när FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att alla andra möjligheter är uttömda, som bosättning i värdlandet och återvändande till hemlandet. Att bli vidarebosatt till ett annat land ger flyktingarna en laglig möjlighet att skapa sig ett nytt liv i ett annat land och att komma till sitt nya hemland på ett säkert sätt.

Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950 och är ett av de länder som har längst och mest erfarenhet av detta. Kvoten har de senaste åren legat på 1 900 personer, men 2018 har antalet platser utökats till 5 000. I år har Migrationsverket i uppdrag att överföra cirka 6 400 kvotflyktingar, vilket motsvarar årets kvot samt det antal som inte kunde överföras under förra året på grund av pandemin.

Varje år ger regeringen Migrationsverket i uppdrag att ta ut och överföra (vidarebosätta) kvotflyktingar till Sverige. Arbetet sker sedan i nära samarbete med UNHCR som också ger förslag på vilka länder och nationaliteter som årets kvot bör fokusera på och där en insats från Sverige kan göra mest nytta.