Drygt 650 kvotflyktingar från Afghanistan har tagits emot i Sverige

Migrationsverkets evakueringsinsats är avslutad, men för kommunerna inleds nu arbetet med att ta emot dessa personer och vägleda dem in i det svenska samhället. Landets kommuner har under den gångna veckan gjort en stor insats med att på kort tid erbjuda drygt 650 evakuerade kvotflyktingar från Afghanistan ett nytt hem i Sverige.

Från att det första evakueringsflygplanet anlände till Arlanda den 22 augusti till dess insatsen avslutades nu i helgen har de kommuner som tagit emot kvotflyktingarna befunnit sig på plats på flygplatsen för att personligen ta emot dem som anländer och eskortera dem till deras nya bostäder.

– Eftersom Migrationsverket har arbetat dygnet runt med att ta emot dem som anlänt och pröva deras ärenden har även kommunrepresentanterna behövt finnas tillgängliga alla tider på dygnet. De har gjort en fantastisk insats. Många av dem har dessutom rest långväga för att finnas på plats vid rätt tidpunkt. Det har inneburit en stor trygghet för dem som anlänt, säger Jens Carlander, expert på Nationella operativa avdelningen, Migrationsverket.

Det är kommuner i Dalarnas, Jönköpings, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län som har tagit emot de kvotflyktingar som anlänt från Afghanistan. Den stora merparten har tagits emot av kommuner i Stockholms län.

– Migrationsverket vill rikta ett stort tack till samtliga kommuner och alla andra aktörer som gjort sitt yttersta i denna mycket speciella händelse. Men det är i sammanhanget viktigt att påtala att mottagandet av kvotflyktingar pågår varje dag, året runt. Mitt under denna väldigt speciella evakueringsinsats har det arbetet pågått parallellt, och där gör samtliga kommuner i hela landet ett bra arbete på daglig basis, säger Jens Carlander.

Mer om Sveriges flyk­ting­kvot

I år har Migrationsverket i uppdrag att överföra cirka 6 400 kvotflyktingar, vilket motsvarar årets kvot samt det antal som inte kunde överföras under förra året på grund av pandemin. Hittills i år har Sverige tagit emot omkring 2 900 personer, varav drygt 650 anlänt från Afghanistan under den gångna veckan.

Vidarebosättning (att tas emot som kvotflykting i ett annat land) blir ett alternativ när FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att alla andra möjligheter är uttömda, som bosättning i värdlandet och återvändande till hemlandet. Att bli vidarebosatt till ett annat land ger flyktingarna en laglig möjlighet att skapa sig ett nytt liv i ett annat land och att komma till sitt nya hemland på ett säkert sätt.