Ansökningsperioden för uppehållsstatus förlängs till 31 december 2021

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får ytterligare tre månader på sig att ansöka om uppehållsstatus. Den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut.

Skälet till beslutet om förlängd ansökningsperiod är att regeringen bedömer att det kan finnas brittiska medborgare som både uppfyller villkoren för uppehållsstatus och vill stanna i Sverige men som av olika anledningar ännu inte lämnat in en ansökan.

‒ Beslutet innebär att brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar, får tre månader till på sig att legalisera sin vistelse i Sverige med hjälp av uppehållsstatus. Det innebär också att de får rätt att fortsätta bo, arbeta och studera här till den 31 december 2021 även om de inte har för avsikt att ansöka om uppehållsstatus, säger Ylwa Kallenbäck, projektledare på Migrationsverket.

Av de uppskattningsvis cirka 17 000 personer som var bosatta i Sverige vid utgången av 2020, vilket är ett av villkoren för att kunna ansöka om uppehållsstatus, har hittills omkring 11 000 personer ansökt om denna typ av uppehållsrätt.

‒ Många brittiska medborgare har fått svenskt medborgarskap de senaste åren och genom det säkrat rätten att vistas varaktigt i Sverige. Enligt Migrationsverkets beräkningar så fanns det i början av september omkring 1 000 britter, med familjer, som ännu inte har legaliserat sin framtida vistelse i Sverige på något sätt, säger Ylwa Kallenbäck.

Även om tidsramen för ansökan nu utökas så rekommenderar Migrationsverket dem som ännu inte har ansökt om uppehållsstatus att inte vänta längre än nödvändigt med att göra sin ansökan, det gäller särskilt i de fall ett beslut om uppehållsstatus behövs till en viss tidpunkt.

Brittiska medborgare som har permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap har också rätt att ansöka om uppehållsstatus men behöver inte göra det eftersom de redan har legaliserat sin vistelse i landet. De som inte har säkrat rätten att vistas varaktigt i Sverige på något av dessa sätt behöver ansöka om uppehållsstatus om de vill fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige efter den 31 december 2021.

Logotyp för AMIF – Asyl-, migrations-, och integrationsfonen