Informationsinsats mot arbetslivskriminalitet

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Migrationsverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar idag, den 2 november.

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till så kallad arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Myndigheterna som arbetar mot arbetslivskriminalitet och som står bakom informationsinsatsen är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Informationsinsatsen genomförs på uppdrag av regeringen och kommer att pågå till slutet av november.

Läs mer om informationsinsatsen i myndigheternas gemensamma pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur Migrationsverket arbetar i samverkan med de övriga myndigheterna för att motverka arbetslivskriminalitet