Migrationsverket stoppar utvisningar av tigreaner till Etiopien

Migrationsverket har beslutat att för närvarande inte utvisa personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är rapporter om bland annat etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.

– Enligt den senaste veckans uppgifter har situationen för personer av tigreansk etnicitet ytterligare försämrats i landet, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

I takt med Tigraystyrkornas framgångar i kriget i Etiopien, undantagstillståndet och den växande hotbilden mot regeringen har den etniska profileringen och frihetsberövandena av tigreaner utanför Tigray intensifierats. Det finns också uppgifter om mycket allvarliga övergrepp från myndigheternas sida.

– Det går i nuläget inte att med säkerhet bedöma hur situationen för gruppen är eller hur den kommer att utveckla sig på kort och lång sikt, säger Carl Bexelius. Mot bakgrund av den snabba händelseutvecklingen bedömer vi att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut av personer av tigreansk etnicitet för närvarande får verkställas till Etiopien.

Idag finns över 400 öppna ärenden som gäller återvändande till Etiopien. Hur många av dem som kan omfattas av det nya rättliga ställningstagandet går inte att säga.

– Migrationsverket för inte statistik över asylsökandes etniska tillhörighet. Vilka som berörs av beslutet är därför något som behöver utredas i varje enskilt fall, säger Carl Bexelius.

I det rättsliga ställningstagandet konstaterar Migrationsverket att säkerhetsläget i Etiopien är oroväckande och svårförutsägbart, men att det för närvarande inte finns grund för att besluta om ett generellt stopp för utvisningar till Etiopien. Myndigheten kommer fortsatt noga att bevaka den politiska utvecklingen, säkerhetsläget och situationen för personer med tigreansk etnicitet i landet.

Rättsligt ställningstagande – Verkställigheter av personer av tigreansk etnicitet till Etiopien, RS/088/2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.