Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.

Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet under sommaren.

– Förändringen i Afghanistan har skett snabbt och det är mycket som är osäkert framåt. Det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas på sikt. Det nya rättsliga ställningstagandet påverkas av den senaste tidens snabba förändringar och det osäkra läget, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Ställningstagandet innehåller vägledande information om vilka som är särskilt utsatta grupper i Afghanistan, information om att det inte finns något fungerande skydd från myndigheterna i landet och information om att internflykt inte är ett alternativ för personer från Afghanistan, utom i undantagsfall.

– Riskgrupperna är fler, fler har rätt till ny prövning, och det kommer endast i tydliga undantagsfall bli fråga om internflykt, säger Carl Bexelius.

Ställ­nings­ta­gandet utgår från EASO:s vägled­ning

Ställningstagandet utgår från EASO:s Country Guidance om Afghanistan som släpptes den 11 november. Country Guidance är EU:s rättsliga styrning i asylärenden och är vägledande, men inte bindande, för medlemsstaterna.

– EASO:s vägledning är ett sätt att skapa en enhetlighet och god rättssäkerhet inom asylprövningen på EU-nivå. Vi har kompletterat med de delar som rör den nationella lagstiftningen, till exempel frågan om ny prövning av rätten till skydd, säger Carl Bexelius.

Läs EASO:s vägledning om Afghanistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny pröv­ning

Det förändrade läget för mänskliga rättigheter och de begränsade möjligheterna till internflykt utgör en sådan ny omständighet att asylsökande som redan har ett utvisningsbeslut kan beviljas ny prövning av sina asylskäl.

– I utlänningslagen finns en säkerhetsventil som gör att personer med beslut om avslag ska kunna få sina ärenden prövade på nytt i de fall det inträffar drastiska förändringar i hemlandet som påverkar deras situation. Den senaste tidens händelseutveckling i Afghanistan är ett tydligt exempel på en sådan situation som lagen finns till för, säger Carl Bexelius.

I och med den nya rättsliga styrningen återgår Migrationsverket till ordinarie handläggning av afghanska asylärenden.

– Det är viktigt att ha med sig att det försämrade säkerhetsläget kommer att innebära att fler personer, även de som tidigare fått utvisningsbeslut, kan få skydd i Sverige och möjlighet att stanna kvar. Men även utifrån den nya bedömningen kommer det finnas personer som får beslut om utvisning, säger Carl Bexelius.

Läs det rättsliga ställningstagandet om Afghanistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.