31 december är sista dagen att ansöka om uppehållsstatus

Ansökningsperioden för uppehållsstatus går nu mot sitt slut. Brittiska medborgare har till och med den 31 december 2021 på sig att säkra rätten att vistas i Sverige via denna uppehållsrätt.

– Vi rekommenderar alla som inte har lämnat in sin ansökan om uppehållsstatus att göra det så snart som möjligt, säger Jonas Colling, brexitsamordnare på Migrationsverket.

Sedan den 1 december 2020 har brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar, kunnat ansöka om uppehållsstatus. Den här uppehållsrätten infördes genom utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU för att ge brittiska medborgare möjligheten att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige efter brexit.

Nu löper ansökningsperioden mot sitt slut. Efter den 31 december 2021 är det i stället det nationella regelverket som erbjuder britter, liksom övriga tredjelandsmedborgare, möjligheten att vistas varaktigt i Sverige.

Personer som även i fortsättningen kan få uppehållsstatus

Det finns vissa undantag från huvudregeln. Följande personer kommer även i fortsättningen ha rätt att ansöka om uppehållsstatus:

  • Barn som föds eller adopteras efter den 31 december 2021, där en förälder är brittisk medborgare med rätt att vistas varaktigt i Sverige i enlighet med utträdesavtalet
  • Familjemedlemmar till brittiska medborgare med rätt att vistas varaktigt i Sverige i enlighet med utträdesavtalet.

I dessa fall behöver ansökan ha kommit in till Migrationsverket inom tre månader från det att den sökande kom till Sverige. För barn som föds i Sverige innebär det tre månader från födseln.

– Ansökningar som kommer in efter den 31 december från personer som inte tillhör någon av dessa grupper kan enligt utträdesavtalet godtas endast om det finns ”rimliga skäl” till varför ansökan lämnats in för sent. Vilka skäl som anses vara rimliga bedöms individuellt, berättar Jonas Colling.

Så många har hittills ansökt om uppehållsstatus

Huvuddelen av dem som är har rätt att ansöka om uppehållsstatus finns i den grupp brittiska medborgare med familjer som var bosatta i Sverige före den 31 december 2020, när övergångsperioden upphörde. Regeringen har uppskattat antalet till cirka 17 000 personer.

– Av dessa hade 12 026 ansökt om uppehållsstatus fram till den 14 december. Samtidigt har omkring 7 000 brittiska medborgare fått svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige efter Storbritanniens utträde ur EU, säger Jonas Colling.

Läs mer om uppehållsstatus och uppehållstillstånd