Drygt 1 500 kvotflyktingar evakuerade från Afghanistan

Ytterligare cirka 250 personer evakuerades i fredags från Afghanistan för att tas emot som kvotflyktingar i Sverige. Därmed har totalt drygt 1 500 personer kunnat lämna landet för vidarebosättning här. Den särskilda evakueringsinsats som Migrationsverket genomfört tillsammans med Utrikesdepartementet och Försvarsmakten är nu avslutad.

– Insatsen är unik på så sätt att den har genomförts i en process från början till slut. Vi har hållit ihop alla delar i kedjan – från evakueringen i Afghanistan, till sista länken när kommunerna möter upp med en kommunplacering. Det har varit komplicerade operationer med ständigt nya besked. Jag vill rikta ett stort tack till landets kommuner som, med kort varsel, har ställt upp och mött våra behov på ett enastående sätt, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Efter Talibanrörelsens maktövertagande genomförde Migrationsverket i augusti en akut vidarebosättningsinsats för bland annat lokalanställda vid den svenska ambassaden i Kabul och deras familjer. Totalt överfördes 660 personer till Sverige i insatsen, som avslutades den 27 augusti.

Fortsatt arbete under hösten

Under hösten har Migrationsverket, tillsammans med Utrikesdepartementet och ambassaden i Kabul, fortsatt arbetet med att evakuera skyddsbehövande personer som inte kom med de första flygen. Ytterligare resor ut från Afghanistan genomfördes i oktober och november. Med fredagens flyg innebär det att totalt cirka 1 500 personer nu har kunnat lämna landet för vidarebosättning i Sverige.

– Det har varit ett mycket komplicerat arbete, bland annat på grund av det svårbedömda läget i Afghanistan och att många skyddsbehövande har gått under jorden med begränsade möjligheter till kontakt med omvärlden. Svenska myndigheter har heller inte haft någon personal på plats i landet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

En majoritet kvinnor och barn

Bland de som evakuerats finns ambassadanställda, personer som har arbetat för den svenska Försvarsmakten, människorätts- och kvinnorättsaktivister samt journalister. Det handlar om personer som har haft en synnerligen allvarlig hotbild mot sig efter Talibanernas maktövertagande. 77 procent av de som evakuerats inom flyktingkvoten är kvinnor och barn.

Resan från Afghanistan går via flygplatser i länder i närområdet, där Migrationsverket har personal på plats som utreder och prövar individernas ärenden och ser till att de får resehandlingar. Personalen arbetar också med att lokalisera individer och möjliggöra för dem att lämna Afghanistan.

Totalt cirka 2 000 evakuerade

Totalt har cirka 2 000 personer evakuerats från Afghanistan sedan i augusti. Utöver de 1 500 som tas emot inom årets flyktingkvot handlar det om svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns fortfarande ett femtiotal personer kvar att evakuera. Det handlar om personer som man antingen inte lyckats få tag i, där nödvändig information saknas eller där personen inte har lyckats ta sig till flygplatsen. Arbetet med att föra ut dessa personer fortsätter i samarbete med UNHCR och enligt det ordinarie systemet för vidarebosättning.

Mer om mottagande av kvotflyktingar

Migrationsverket har ingen initiativrätt när det gäller arbetet med att föreslå individer för vidarebosättning i Sverige (kvotflyktingar). Det är i stället UNHCR eller en svensk ambassad som presenterar ärenden för Migrationsverket.

För att möjliggöra evakueringen av kvotflyktingar från Afghanistan lämnade Migrationsverket tidigt in en begäran till regeringen om att tillfälligt ändra reglerna för kvotuttagning, så att man inte behöver befinna sig i tredje land utan kan evakueras direkt från Afghanistan. Dessutom togs gränsen på 500 akutplatser bort för att kunna evakuera fler.

Migrationsverket har i år i uppdrag att överföra cirka 6 400 kvotflyktingar till Sverige. De omkring 1 500 personer som tagits emot från Afghanistan ingår i årets kvot.