Drygt 70 000 beviljades medborgarskap 2021

Drygt 70 000 personer beviljades svenskt medborgarskap förra året och medborgarskap är fortsatt Migrationsverkets största ärendeslag. Samtidigt beviljades fler än 8 200 britter uppehållsstatus i Sverige, visar årsstatistiken för 2021.

Totalt beviljade Migrationsverket 71 229 medborgarskapsansökningar 2021. Cirka 76 000 ansökningar kom in och de vanligaste medborgarskapen bland de sökande var Syrien, Somalia och Afghanistan.

Fler fick tillstånd att arbeta

Antalet beviljade arbetstillstånd ökade förra året, från 32 379 beviljade tillstånd 2020, till 39 270 beviljade tillstånd 2021. Thailand var det vanligaste ursprungslandet bland dem som fick arbetstillstånd, följt av Indien och Ukraina. Flest arbetstillstånd beviljades inom yrkesgruppen bärplockare och planterare, samt för yrken inom IT-området.

Drygt 8 200 britter beviljade uppehållsstatus

Brittiska medborgare har från den 1 december 2020 till den 31 december 2021 kunnat ansöka om uppehållsstatus för att säkra sin rätt att vistas i Sverige. Vid årsskiftet hade Migrationsverket fått in totalt 12 625 ansökningar. 8 231 britter hade då beviljats uppehållsstatus i Sverige.

Färre sökte asyl

Totalt 11 414 ansökningar om asyl (förstagångsansökningar) kom in 2021, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Afghanistan, Syrien och Irak var de tre största ursprungsländerna bland dem som förra året ansökte om asyl för första gången.

Antal bevil­jade till­stånd per ären­de­ka­te­gori 2021

Förstagångsansökningar (förlängningsärenden inom parantes). Statistiken avser ärenden beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

Totalt antal beviljade uppehållstillstånd (alla ärendekategorier): 95 163 (62 236)

Anknytning: 24 189 (8 553)

Arbete: 39 270 (25 842)

Asyl: 11 443 (23 864)

EES*: 5 653 (898)

Studier: 14 034 (3 078)

Verkställighetshinder: 574 (X)**

* Till exempel anhöriga till bosatta i ett annat EU- eller EES-land.
** X = under tio.

Mer statistik finns på statistiksidorna