Migra­tions­verket stoppar till­fäl­ligt utvis­ningar till Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Migrationsverket beslutat att för närvarande inte genomföra utvisningar till landet. Myndigheten kommer inte heller att fatta beslut i asylärenden som gäller sökande från Ukraina.

Efter Rysslands invasion och den eskalerade militära konflikten i Ukraina har Migrationsverket beslutat om verkställighetsstopp till landet. Det innebär att inga avvisningar och utvisningar till Ukraina för närvarande kommer att genomföras. Myndigheten kommer inte heller att fatta beslut i ärenden som gäller asylsökande från Ukraina.

– I nuläget pågår strider på flera håll i Ukraina och risken att civilbefolkningen drabbas av konfliktvåld är hög. Det är svårt att få en säker bild av hur situationen kommer att utvecklas både på kort och lång sikt. Vi behöver hämta in mer information innan någon ny bedömning av säkerhetsläget och skyddsbehovet kan göras, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Verkställighetsstoppet och beslutsstoppet för Ukraina gäller från den 24 februari och tillsvidare. Migrationsverket fortsätter att noggrant följa och analysera den pågående konflikten och situationen i landet.

Rättsligt ställningstagande angående asylärenden och verkställigheter till Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad verkställighetsstopp innebär

Fakta: Migra­tions­ver­kets asyl- och åter­vän­dan­deä­renden som gäller Ukraina

  • Öppna asylärenden i grundprövning: 193
  • Öppna ärenden i domstol (inte enbart asyl): 74
  • Aktiva återvändandeärenden: 122